Състезание без измерване на времето

Период на провеждане : от ноември до януари

Продължителност на решаване на задачите : 5-6 седмици

Контрол : без надзор от страна на координатора

Брой задачи : около 25

Сложност : от 1 до 5 точки за всяка задача

Награди : международни и национални сертификати за всички, които са се записали

Форма на участие : 
- кореспондентска
- онлайн 

Възраст : 7 до 18 години

Състезание с измерване на времето

Период на провеждане : март/ април
Продължителност на решаване на задачите : 70 минути  

Контрол : с присъствие на координатор 
Брой задачи : около 10

Сложност : от 1 до 5 точки за всяка задача

Награди : финансова награда в размер на 4000 евро за 135 от участниците, международни и национални сертификати за всички участници

Форма на участие : - кореспондентска
- онлайн 

Възраст : от 7 до 18 години

Комбинирано състезание

Свързани са горните две състезания. 

Награди : межденародни и национални сертификати за всички участници и награден фонд от 8000 БГН.

Препоръчвам

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk