Представяне

На тази страница имате възможност да получите подробна информация за уникалния международен конкурс GENIUS LOGICUS . 

Конкурсът GENIUS LOGICUS стана за кратко време най- динамично развиващото се състезание в Средна Европа и в него се включиха десетки хиляди състезатели и хиляди училища – начални, гимназии, основни, музикални, средни професионални училища, училища по изкуствата / Виж – Референции /. 

Състезанието се провежда едновременно в 9 държави / Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Хърватска, Словения, Русия, Румъния, Беларус / с амбицията да се разшири и в други страни на Европа , а и извън нея.
Състезателите не се подготвят за участие в състезаниено предварително. Задачите са коренно различни от математическите и са подбрани така, че състезателите чрез своето мислене и следвайки логиката на задачата стъпка по стъпка да намират съответния верен отговор.
Състезателните задачи са конструирани така, че упражняват специфичния за всеки ученик природен интелект и неговите комбинативни способности, които са придобити при изучаването на математика, физика и други други учебни предмети, които падганвят децата да решават проблеми.
Това е единстевминият конкурс, който класира 135 победители в пет възрастови категории и подсигурява финансови награди в размер на 4000 евро

Този конкурс е и единствената възможност, в толкова големи мащаби, да се конкурират ученичите с хиляди свои връстници, без да се нелага да напускат естествената си среда, а напротив – да бъдат в собственото си или близко училище, както и да се сравнят уменията с ученици от различни държави. 
Всеки състезател се състева в училището, в което учи и в държавата от която е, като в същото време резултатите му се съпоставят с всички останали участници от съответната категория, съобразно възрастта. 
Желаещите да участват, могат да се регистрират чрез координатора на съответното училище, като попълват онлайн- формуляра, поместен в “Регистъпр на новите училища”.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk