Кратък преглед

За начало на международното състезание GENIUS LOGICUS може да се приеме 2005 година., когато настоящият директор на състезанието – Тимур Забудко представи концепция за състезание “Млад гений”. Това първо състезание се смята за начало на конкурса. То стартира през учебната 2005/2006 година. Записаните ученици се състезаваха в четири категории.. Две от категориите бяха предназначени за учениците от основните училища, а другите две – за гимназистите.
Състезателните задачи в състезанието “Млад гений” бяха групирани в 5 състезателни кръга, които бяха означени с буквите от А до F. Поради дългият организационен път, между организаторите и училищата / които се реализираше единствено чрез кореспонденция по пощата/ възникваха известни затруднения. Броят на кръговете за участние през следващите години беше намален. Всеки от участниците бе награждаван с престижен сертификат.Според броя на точките сертификатите бяха – златен, сребърен и бронзов., освен сертификатите се разпределяха и парични награди в размер на 30 000, 15 000, 10 000 тогавашни словашки крони. 

След големия успех на пилотния конкурс, организаторите решиха да разширят проекта си и в други европийски страни.
През учебната 2006/ 2007 година състезанието “Млад гений”, с оглед на това, че се разпространява и в други страни и обхваща повече възрастови групи бе променено и името му стана GENIUS LOGICUS . Бе променена и структурата на състезанието, която стана близка до тази, която познаваме и днес. Участниците бяха разделени в две категории за гимназията / Старши гимназисти и Младши гимназисти / и три категории за основното училище / Старши ученици, Младши ученици, Деца / Състезанието се състоеше от два състезателни кръга. Състезателен краг “А” – без измерване на времето и състезателен краг “Б” – с измерване на времето. Състезанието се проведе в Словакия, Чехия, Полша, Унгария, Хърватска и Словения. Учениците в състезанието бяха отличени с национални и международни сертификати. За най- добрите в края на годината бе проведен още един кръг под наименованието “Майсторски кръг”, в който бяха включени най- добрите от всяка страна – участник. Финансовите награди бяха съответно 5000, 3000, 2000 , 1000 и 500 словашки крони,.които приблизително се равняват на 166,100,66, 33 и 17 евро. 

През следващата учебна година – 2007/2008 г. се удаде удаде възможност състезанието да се разшири на територията на Румъния и Русия. Структурата на състезанието се запази, но за първи път се проведе освен кореспондентската и онлайн – състезание. Участниците бяха отличени с два сертификата – един за участие в състезание “А” и друг – за състезание “Б”. През тази година се проведе и второто състезание за международно майсторство. Най- успешно представилите се бяха номинирани и получиха съответните финансови награди, както през предходната година. 

През учебната 2008/2009 година в състезанието участваха около 20 000 ученици от Словакия, Чехия, Полша, Унгария, Хърватия, Словения,Румъния, Русия, като състезанието се провеждаше в двете си форми – кореспондентска и онлайн. В началото на онлайн състезанията GENIUS LOGICUS бе разработен MAXITEST, който можете да откриете на следната страница - www.maxitest.eu
               

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk