Maxi Test
 
 

O нac

 
 

Състезание с измерване на времето “Б”

Състезателите могат да решават задачите по два начина – оnline или на хартиен носител. Виж повече в Начини на включване. Училището може да си разпечата задачите и блатаката за отговорите в линка на училището, подаден при регистрацията, след това отговорите трябва да се предадат на организатора.
 
Състезателите получават 10 задачи, за решението на които разполагат със 70 минути. Сложността на задачите е преценена и точкувана с точки – от 1 до 5. Всъщност задачите са малко облекчени, в сравнение с вариант «А», така че решаването им да бъде разположено в предварително определения времеви лимит. 

Решаването на задачите се извършва едновременно във всички включени училища от съответната страна. Това става в периода март- април.под контрола на координатора в съответното училище./ провежда се като писмено изпитване / , като прецизно се измерва времето, така че да се гарантира точковото различие при окончателното оценяване на всяка една от работите, което е и максимално полезно за участниците и подпомага ранжирането им. 

Училището може да разпечати задачите и бланката за отговорите, след като се е регистрирало по определения начин. Сканираните отговори следва да изпратите на имейла на организатора.
Точното време на провеждане на конкурса и оповестяването на конкурсните задачи, става чак след окончателното приемане на заявките, което е указано в съобщението до училището. За конкурс “А” това става веднага след края на приемане на заявките, а за конкурс “Б” – от 2 до 3 седмици след приемана на заявките. 
Организаторите определятн приблизително 10 дни, в рамките на които координаторите съвместно със състезателите избират точната дата на провеждане на състезанието.

В състезание «Б» учениците могат да се включат без оглед на това дали са участвали в състезание «А».

Ако има училища, в който компютрите са по- малко от записалите се ученици, то те могат да решават задачите поетапно, като максимално се използва всеки един компютър. 

Най- добрите състезатели, от всяка категория, получават международен сертификат, като се посочват и местата на които са се класирали между останалите участници. Двадесет и четири от тях получават най- високите финансови отличия. Останалите състезатели получават национални сертификати, в които се определя зоната на класиране.

Награди за състезание «Б» с измерване на времето

  05-Най- малки
ученици
04-Малки
ученици
03-Ученици - старша
възраст
02-Младши
средношколци
01-Старши
средношколци
1 място 80БГН 80БГН 80БГН 80БГН 80БГН
2 място 50 БГН 50 БГН 50 БГН 50 БГН 50 БГН
3 място 30 БГН 30 БГН 30 БГН 30 БГН 30 БГН
4 място 15 БГН 15 БГН 15 БГН 15 БГН 15 БГН
5-24 място 8 БГН 8 БГН 8 БГН 8 БГН 8 БГН

 Категория 06 – Деца – не получава финансови награди

Съобщения, изисквания, срокове

Учащите се са длъжни да се запишат за участие в конкурса 2011/12 с помощ на учителя – координатор до 15.10. 2011 г.

 
Тази година сме приготвили за координаторите парични възнаграждения в знак на благодарност за сътрудничеството с нас. По подробна информация може да намерите в раздел Координатор / възнаграждения
Награди

Всички участници получават национални, а най- добрите международни сертификати.

Плащания

Състезание без измерване на времето 

3 БГН/участник

Тези училища, които преди това не са били включени в GENIUS LOGICUS имат възможност да участват онлайн БЕЗПЛАТНО ! Само ако се интересуват от нивото, на което биха се класирали и допълтигелно заплащане на такса – участие.
Повече информация за “ on-line състезание” и “класическо състезание” ще намерите в раздела “КООРДИНАТОР – тачини и форми на участие” 
 

Контакты

При возникновении каких-либо вопросов, проблем с системой, рекламаций, вы можете воспользоваться:

  1. электронной почтой
  2. разделом „Рекламации и вопросы“ на нашем сайте
Если Вы посылаете нам e-mail на английском, русском, польском, чешском или же словацком языке, мы ответим Вам в течение 24 часов. В случае других языков Вы получите ответ в течение макс. 2-3 дней.

В каждой стране у нас имеется одна партнерская школа, которая обеспечивает рассылку дипломов и получение решенных заданий, а также она сотрудничает с нами при организации чемпионата в своей стране. В случае, если Вы желаете стать нашей партнерской школой или же у Вас имеются какие-либо вопросы относительно конкурса, обращайтесь к нам на info@geniuslogicus.eu

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk