Maxi Test
 
 

O нac

 
 

Оплата

 Състезание”А” / Състезание “Б”

 

 3 БГН/участник

  Състезание “А+Б”


5 БГН/участник

 

За участие въ састезанието е необходимо да предприемете следните стъпки :
1. Да регистрирате училището в раздел “Регистрация на ново училище” . След това получавате ИД- код и парола. 

2. Да внесете необходимана сума по сметката на организатора, като размерът на сумата зависи от броя на участниците в отделните видове състезания – “А”, “Б” и “А+Б”.

При превода на сумата не забравяйте да впишете ИД – кода на училището Ви, данни за организатора и каква услуга заплащате.

В страните, в които състезанието се провежда за първи път, банковата сметка ще бъде изпратена до координотора във време, което гарантира своевременното заплащане, преди състезанието.

Във всяка държава банковата сметка е открита специално за състезанието . Така училищата не трябва да правят никакви допълнителни плащания за задгранични преводи.

3. Вписване на данните за учениците / раздел “Регистър – база данни”/. За всеки ученик ще бъде определен регистрационен ИД- код и парола. Тези сведения се попълват в “регистрационен лист” , които след приключване на регистрациите от всички страни ще получите по електронната си поща. След това следва да запознаете участниците, както с ИД- кода, така и с паролата. 

Таксата за участие се внася най- късно 10 дни преди крайният срок за подаване на заявленията.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk