Eelmiste võistluse koordinaatorite soovitused ja ütlused

Võistlus Logicus Genius on meeldiv vaheldus olümpiaadidele ning Démosthénesele ja Pythagorasele pühendatud võistlustele jms. Ajaviiteks on ju isegi täiskasvanutel tore ajalehesabas ristsõnu, mõistatusi, sudokut ja muid loogikaülesandeid lahendada. Genius Logicus toob sellise „ajugümnastika“ mänguliselt ka alg- ja põhikooli lasteni.
Meie kooli õpilased on sellel võistlusel osalenud kolm aastat. Juba kaks korda on kolm neist pääsenud rahvusvahelisse finaali. Eelmisel aastal osalesime kahes kategoorias ja sel aastal osaleme ka noorema keskastme kategoorias.
Kõik üheksa osalevat riiki viisid rahvusvahelise finaali läbi kohapeal, tänu sellele ei pidanud me ette võtma keerulisi ja kulukaid reise. Praha Ülikooli algkooli leidsime üles suuremate probleemideta. Sinna kogunes kokku ligikaudu 25 parimat õpilast kõikidest vanusekategooriatest vastavalt nende tulemusele riiklikes voorudes. Igale osalejale anti ülesanne vastavalt tema kategooriale ja kindel aeg, mille jooksul ta selle lahendama pidi. Vanemad õpilased võistlesid lausa mitmes voorus, päid ragistati mitu tundi, mille vahepeal olid pausid suupistetega.
Ülesanded olid keerulised, kuigi võistlejad olid sarnastega eelmistes voorudes tutvunud.
Rahvusvahelisel võistlusel olid otsustavateks teguriteks loogiline mõtlemine, kiire arutlemine, selge eneseväljendusoskus ja kõrge intelligents. Oli näha, et võistlejad olid innustunud ja soovisid kõigest hingest keerulisi ülesandeid lahendada. Selliseid noori peaks rohkem olema!
Täname võistluse korraldajaid ja võtmeisikuid hea idee ning selle täideviimise eest ning osaleme äärmiselt hea meelega ka järgnevatel aastatel.
Klatovy keskkooli õpilaste ja õpetajate nimel, Jana Soukupová
Õpilastele meeldib selline võistlemise vorm väga. See on suurepärane meelelahutus ja nende intellektuaalsed saavutused võistlusel motiveerivad neid rohkem tööd tegema. Õnnitleme korraldajaid suurepärase idee eest ja soovime neile rohkem põnevaid ülesandeid järgmistel võistlustel. Loodan, et võistlusel Genius LOGICUS osalejate arv aina kasvab. Maria Romanowska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu, Poola

Meie õpilasi huvitab väga "Mänguline matemaatika". Lõpuks ometi on olemas võistlus, mis erineb "tüütust" arvutamisest või ühe ja teise valdkonna teadmistekontrollist. Õpilased said vabalt mängida. Mgr. Dita Maryšková, Olomouci Slaavi Keskkool, Tšehhi Vabariik

Õpilaste osalemise edukuse tagamiseks on väga oluline, et ka ülikooli sisseastumistestidel pöörataks iseseisva mõtlemisvõime kontrollimisel aina enam tähelepanu loogikaülesannetele. Ing. Štefan Fula, Animatsiooni Eragümnaasium, Bratislava, Slovakkia

Meie koolis ollakse alati valmis uuteks väljakutseteks. Osalesime sellel rahvusvahelisel võistlusel eelmisel aastal. Sellel võistlusel saavad õpilased uuel moel arvutis loogikaülesandeid lahendada ja see stimuleerib neid ning arendab loogilist mõtlemist, mis aitab õpilastel kindlasti oma andeid paremini tundma õppida. Jana Draksler, prof., Fran Kranjc algkool, Celje, Sloveenia

Võistluse korraldajad on aru saanud, kui tähtis on loogiline mõtlemine. Kui võistlusest kuulsin, meeldis mulle selle idee kohe, sest olen ise samuti kirglik ristsõnade lahendaja ning ka loogikapusled pole mulle tundmata.
Omalt poolt oskan ainult korraldajaid õnnitleda ning soovida neile sihikindlust ja murdumatut optimismi.
Marianna Kunyikné Járó, Berzsenyi Dániel keskkool, Celldömölk, Ungari

Mina isiklikult arvan, et see võistlus on hindamatu tugi kooliõpilaste loogilise mõtlemise arendamisel. Mulle meeldib, et õpilase edu ei sõltu üksnes aju mahust vaid ka riskide võtmise ja improviseerimise julgusest. Mgr. Radoslav Kačur, matemaatika/IT, J.M.Hurbana Čadca keskkool, Slovakkia

Minu mulje sellest võistlusest on väga positiivne. Enamikule lastest meeldis see väga ning eriti nautisid nad just keerulisemaid ülesandeid. Loodan koos lastega, et võistlus toimub ka järgmisel aastal. Meeldivat edasist koostööd soovides, Mgr. Zuzana Gavalierová, Komenského algkool, Poprad

Ülesanded on väga hästi valitud ja eesmärgile vastavad – arendavad ja ergutavad loogilist mõtlemist. Tuleb ka märkida, et küsimuste ja vastuste lehed on väga meeldivad, graafiliselt hästi koostatud ja õpilastele arusaadavad. Soovin teile edu järgmiste aastate võistluste korraldamisel. RNDr. Marcela Štulajterová, Trnava kommertsakadeemia

Sellel aastal osales Genius LOGICUS võistlusel 35 õpilast Topolcany Tribeč ul. algkoolist. 11 õpilast (4. aasta) võistles vanemas kategoorias. Hoolimata muudatustest olid õpilased võistlusest väga huvitatud. Ülesanded olid väga huvitavad, ebatavalised ja erinevad teistel võistlustel nähtuist. Eriti meeldis õpilastele viimane võistlusvoor, kus igaüks pidi näitama oma loogilise arutlemise oskust, lahendama ülesandeid iseseisvalt ja ainult iseennast usaldades.
Võistlus jättis väga sügava mulje.
Soovin, et korraldajatel jätkuks ka tulevikus palju loomingulisust ja usun, et järgmise aasta võistlusel osaleb vähemalt sama palju õpilasi kui varem.
PaedDr. Ingrid Paulovičová, Topoľčany algkool

Küsisin võistlusel osalenud õpilastelt nende arvamust ning kõik väljendasid rahulolu etteantud ülesannetega. Võistlus meeldis kõigile, ülesanded oli huvitavad ja koolivoor, kus kasutati eelmiste voorudega sarnaseid ülesandeid, sujus hästi. Mgr. Anna Zemanová, ZSŠ Electrical, Liptovský Hrádok

Võistlus tekitas meie õpilastes elavat huvi, väga sageli küsiti minult erinevate koolide tulemuste kohta ning järgmiste voorude toimumisaegu. Korraldasime oma koolis eelvooru (teie veebilehel olevate ülesannetega). Nende õpilaste eest, kes kõik ülesanded ära lahendasid, maksis osalemistasu kool ja teised huvilised maksid enda osalemistasu ise. Võistlus oli väga huvitav, ülesanded mõistliku raskusastmega ja koostatud hea graafikaga.
Ing. Štefan Fula, SSPŠ Animation, Bratislava

Omaenda ja tütre kogemustele tuginedes võin öelda, et eelmistel loogikaülesandeid sisaldavatel SZHaKi poolt õpilaste motiveerimiseks korraldatud võistlustel tundsime puudust kõrgemast otse toimuvast võistlusvoorust. Erinevate koolide õpilaste omavahelisel näost-näkku võistlusel on võistlusvaim suurem ja see motiveerib neid endaga tööd tegema paremini kui millegi lahendamine üksi kodus istudes.
Muidu aga hoian teile kangesti pöialt. Olen ise "fanaatiline" ristsõnade, mõistatuste ja loogikaülesannete lahendaja ning tunnen, et lastel on selliseid võistlusi väga vaja.
Tervitame teid ning ootame koos tütrega juba järgmise aasta võistlust.
RNDr. Emília Rigdová, SOU Poprad

Alguses ma tasulise, kirja teel toimuva võistluse ideest väga vaimustuses polnudki, sarnaseid on juba päris palju. Kuid võistlusvoorude ülesandeid nähes sain aru, et see on just neile andekatele õpilastele, kes ei soovi ainealaselt palju juurde õppida, et osaleda aineolümpiaadidel, kuid kellel on palju ideid ja mõtlemisvõimet.
Esialgsed võistlusreeglid olid vastuvõetavad ja mulle meeldis, et kõige edukamad said finaalis kohtuda ka näost näkku.
Mgr. Anna Uhríková, Vráble keskkool

"Genius LOGICUS" meeldis õpilastele väga. Võistlus tundus neile huvitav ja inspireeriv ning arendas nende väljendusoskust matemaatikas, loogikas jne. Mgr. Júlia Janeková, St. Augustine'i algkool, Považská Bystrica

Soovin teid nii iseenda kui ka Ratková algkooli õpilaste poolt tänada võimaluse eest osaleda neil loogiliste mängude võistlusel. Laste kaasamine sellisele võistlusele on väga hea mõte, see aitab neil pidevalt, mitme kuu vältel, mõtlemist treenida.
Mgr. Jana MIZÍKOVÁ, Ratková algkool

EELMISE AASTA VÕISTLUSEL OSALENUTE UURINGU TULEMUSED
Teatame rõõmuga, et uuringu tulemused näitasid, et:
- 94% osalejatest soovivad võistlusel osaleda ka järgmisel aastal,
- 98% võistleja hinnangul olid ülesanded huvitavad või isegi väga huvitavad,
- 80% võistleja arvates olid ülesanded keskmiselt rasked,
- 1 : 1 jagunesid vastused küsimusele, kas huvitavam oli osaleda NÄOST-NÄKKU või KIRJA TEEL võistlusel.

LOGI SISSE


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk