Lühiülevaade

Rahvusvahelise loogikavõistluse Genius Logicus alguseks võib lugeda 2005. aasta, kui praegune võistluse juhataja Timur Zábuďko mõtles välja kirja teel toimuva võistluse, mille nimi oli "Noor geenius". Seda võistlust loemegi oma esimeseks katsetuseks. Võistlus algas 2005./2006. õppeaastal. Õpilased võistlesid neljas kategoorias. Algkooli õpilased jagunesid kahte kategooriasse ja põhikooli õpilased samuti. "Noore geeniuse" võistlusülesanded olid esialgu jagatud viide võistlusvooru A kuni F. Kuna vastuste saatmine ja kättesaamine võttis väga kaua aega (sel ajal viidi võistlust läbi üksnes kirja teel), vähendasime järgmistel aastatel voorude arvu. Igale osalejale anti pärast kõikide võistlusvoorude läbimist preemiaks hinnaline tunnistus. Vastavalt kogutud punktidele jagati tunnistused kolme gruppi (kuldne, hõbedane ja pronks). Lisaks tunnistustele said kolm parimat lahendajat rahalise auhinna, milleks oli vastavalt 30000, 15000 ja 10000 Slovakkia krooni.


Esimene katsevõistlus osutus väga edukaks ja korraldajad soovisid oma uut projekti laiendada ka teistesse Euroopa riikidesse. 2006./2007. õppeaastal nimetati võistlus ümber Genius Logicus’eks, et mõte oleks paremini arusaadav kõikides riikides. Võistluse struktuur muudeti selliseks, nagu me seda praegu teame. Osalejad jaotati kaheks vanemaks kategooriaks (vanem keskaste ja noorem keskaste) ja kolmeks nooremaks kategooriaks (vanem põhiaste, noorem põhiaste ja algaste). Võistlus toimus kahes voorus. Võistlusvoor A ilma aega mõõtmata ja voor B piiratud ajaga. Võistlust viidi läbi Slovakkias, Tšehhi Vabariigis, Poolas, Ungaris, Horvaatias ja Sloveenias ja osalejatele jagati riiklikke ning rahvusvahelisi tunnistusi. Parimatele lahendajatele korraldati kooliaasta lõpul lisavoor, mida me praegu kutsume rahvusvaheliseks tšempionide vooruks. Iga riigi viiele parimale lahendajale oli pärast meistrite vooru läbimist auhinnaks vastavalt 5000, 3000, 2000, 1000 ja 500 Slovakkia krooni, mis on täisarvudeks ümardatult 166, 100, 66, 33 ja 17 eurot.


Järgmisel, 2007./2008. õppeaastal laienes Genius Logicus võistlus Rumeeniasse ja Venemaale. Võistluse struktuur jäi samaks, kuid lisandus uus osalemisviis – onlain. Osalejad said 2 tunnistust, nii A- kui ka B-voorus osalemise eest. Sellel aastal korraldati teine rahvusvaheline finaal. Parimaid lahendajaid autasustati samamoodi kui eelmisel õppeaastal ja rahvusvahelise finaali parima lahendaja auhinnaks kuulutati välja 100 000 Slovakkia krooni. Kõrgeima auhinna saamise tingimuseks seati, et 100 000 Slovakkia krooni, st 3320 eurot saab osaleja, kes võidab rahvusvahelise finaali kolm aastat järjest.


Õppeaastal 2008/2009 osales Genius Logicus võistlusel taas ligikaudu 20 000 õpilast Slovakkiast, Tšehhi Vabariigist, Poolast, Ungarist, Horvaatiast, Sloveeniast, Rumeeniast ja Venemaalt, kes võistlesid nii kirja teel kui ka onlain-võistlusel.
Genius Logicus onlain-võistluse baasil valmis uus projekt Maxitest, mille võite leida veebilehelt www.maxitest.eu.

LOGI SISSE


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk