Maxi Test
 
 

Meist

 
 

Piiramatu ajaga võistlus "A"

Võistlejad võivad lahendada ülesandeid kahel viisil – onlain või väljaprinditud vastustelehel. Täpsemalt vaata Osalemise viisid

Võistlejatele saadetakse 20–30 ülesannet (olenevalt kategooriast) raskusastmega 1 kuni 5 punkti. Nende lahendamiseks on aega ligikaudu 6 nädalat ajavahemikus novembrist jaanuarini (täpsed tähtajad on toodud ülesannetega kaasas olevates juhendites). Seejärel saadavad osalejad tagasi lahendatud ülesannete vastused – "Vastustelehed" või täidavad onlain-vastustelehe "VÕISTLUSÜLESANDED". Meie kontrollime vastustelehed võimalikult lühikese aja jooksul üle ja jagame võistlejad viide gruppi.

Kool võib pärast registreerimist oma profiililt ülesanded ja vastustelehed välja printida ning enne tähtaja lõppemist saata täidetud vastustelehed skannitult võistluse korraldajale tagasi.
Võistluse täpsed tähtajad ja ülesanded avaldatakse alles pärast ametlikult täpsustatud alguskuupäeva. Võistluse "A" puhul toimub see tavaliselt kohe pärast võistlejate registreerimise lõppemist ja "B" puhul 2-3 nädalat hiljem.

Pärast ülekontrollimist saadetakse võistlusel osalejatele riiklikud või rahvusvahelised tunnistused, millele on kantud osaleja kategooria ja tulemus.

Teated, hoiatused, tähtajad

Õpilased peavad võistluses osalemiseks õpetaja – koordinaatori abil registreeruma meie internetileheküljel hiljemalt 15.10.2011.

Sel aastal oleme koordinaatoritele valmis pannud rahalised auhinnad, seda tänutäheks koostöö eest. Täpsem info selle kohta alajaotuses Koordinaator / auhinnad.

Auhinnad

Kõik võistlusel osalejad saavad riiklikud sertifikaadid, võitja ja auhinnaliste kohtade saavutajad aga rahvusvahelised sertifikaadid.

Tasud

Piiramatu ajaga võistlus

40 EEK/őpilane

Need osalejad, kes ei ole võistlusel GENIUS LOGICUS veel osalenud, saavad proovida oma jõudu online TASUTA! Vaid juhul, kui soovite saada originaaldiplomit, peate lisaks tasuma osaleja abonenttasu. (Originaaldiplom on vormistatud kvaliteetsel paberil A4 formaadis kuivtrüki tehnikas metallvärvidega.)
 

 

Kontaktid

Kui Teil tekkib mis tahes küsimusi, reklamatsioone või probleeme süsteemi kasutamisel, võite pöörduda meie poole:

1. elektronposti teel
2. meie internetilehe alajotuse „Reklamatsioonid ja küsimused" kaudu
3. Skype’i teel: anton.vass

Kui saadate meile elektronkirja inglise, vene, poola, tšehhi või slovaki keeles, vastame Teile 24 tunni jooksul. Ülejäänud keeltes vastame kõige rohkem 2-3 päeva jooksul.

Igas riigis on meil üks partnerkool, kes korraldab diplomite laialisaatmist ja lahendatud ülesannete kohaletoimetamist. Samuti teeb see kool meiega koostööd võistlussarja korraldamisel oma riigis. Kui soovite saada meie partnerkooliks või kui Teil on võistluse kohta mingeid küsimusi, kirjutage meile aadressil info@geniuslogicus.eu

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk