Maxi Test
 
 

Meist

 
 

Piiratud ajaga võistlus "B"

Võistlejad võivad lahendada ülesandeid kahel viisil – onlain või paberil. Täpsemalt vaata Osalemise viisid.

Võistlejatele antakse 10 ülesannet, mis tuleb lahendada ligikaudu 70 minuti jooksul. Ülesanded on jagatud raskusastmeteks 1 kuni 5, kuid tegelikult on need veidi lihtsamad kui "A" võistluse puhul, et neid oleks võimalik lahendada etteantud aja jooksul.
Kool võib pärast registreerimist oma profiililt ülesanded ja vastustelehtede blanketid välja printida ja tähtaja lähenemisel saata täidetud vastustelehed skannitult tagasi võistluse korraldajale.
Ülesannete lahendamine toimub kõikides koolides märtsist aprillini. Võistlusi jälgivad koordinaator ja teised võistlejad (nagu koolieksami puhul) ning mõõdetakse ka ülesannete lahendamisele kuluvat aega, et selgitada välja parimatest parimad.
Võistluse täpsed toimumisajad ja ülesanded avaldatakse alles pärast ametlikult täpsustatud alguskuupäeva. Võistluse "A" puhul on see tavaliselt kohe pärast registreerimistähtaja lõppemist ja võistlusel "B" 2–3 nädalat hiljem.

Korraldaja määrab ligikaudu 10 päeva, mille jooksul võistluse koordinaator ja osalejad ise saavad valida kõige sobivama päeva ülesannete lahendamiseks.

Võistlusel "B" saab osaleda hoolimata sellest, kas võistlusel "A" osaleti või mitte. 
Iga kategooria parimatele antakse rahvusvaheline tunnistus, millele on märgitud nende tulemus kaheksa riigi võrdluses! 24 parimat saavad rahalise auhinna (vt allpool!). Teised võistlusel osalejad saavad riikliku tunnistuse, millele on märgitud nende tulemus.
Iga kategooria rahalised auhinnad selguvad rahvusvahelisel finaalturniiril omas kategoorias esimesele kolmele kohale tulnute vahel, st igast riigist osaleb finaalis kokku 3 võistlejat.

  05-Algastme õpilased 04-Noorem põhiaste 03-Vanem põhiaste 02-Noorem keskaste 01-Vanem keskaste
1. 2.600 EEK 2.600 EEK 2.600 EEK 2.600 EEK 2.600 EEK
2. 1.560 EEK  1.560 EEK  1.560 EEK  1.560 EEK  1.560 EEK 
3. 1.000 EEK  1.000 EEK  1.000 EEK  1.000 EEK  1.000 EEK 
4.  500 EEK 500 EEK  500 EEK  500 EEK   500 EEK
5-24 250 EEK  250 EEK   250 EEK   250 EEK   250 EEK  

Kategoorias 06 – PÕNNID – rahalisi auhindu ei ole.

Teated, hoiatused, tähtajad
Õpilased peavad võistluses osalemiseks õpetaja – koordinaatori abil registreeruma meie internetileheküljel hiljemalt 15.10.2011
 
Sel aastal oleme koordinaatoritele valmis pannud rahalised auhinnad, seda tänutäheks koostöö eest. Täpsem info selle kohta alajaotuses Koordinaator / auhinnad.
Auhinnad

Kõik võistlusel osalejad saavad riiklikud sertifikaadid, võitja ja auhinnaliste kohtade saavutajad aga rahvusvahelised sertifikaadid.

Tasud

Piiratud ajaga võistlus

40 EEK/őpilane

Need osalejad, kes ei ole võistlusel GENIUS LOGICUS veel osalenud, saavad proovida oma jõudu online TASUTA! Vaid juhul, kui soovite saada originaaldiplomit, peate lisaks tasuma osaleja abonenttasu. (Originaaldiplom on vormistatud kvaliteetsel paberil A4 formaadis kuivtrüki tehnikas metallvärvidega.)

Kontaktid

Kui Teil tekkib mis tahes küsimusi, reklamatsioone või probleeme süsteemi kasutamisel, võite pöörduda meie poole:

1. elektronposti teel
2. meie internetilehe alajotuse „Reklamatsioonid ja küsimused" kaudu
3. Skype’i teel: anton.vass

Kui saadate meile elektronkirja inglise, vene, poola, tšehhi või slovaki keeles, vastame Teile 24 tunni jooksul. Ülejäänud keeltes vastame kõige rohkem 2-3 päeva jooksul.

Igas riigis on meil üks partnerkool, kes korraldab diplomite laialisaatmist ja lahendatud ülesannete kohaletoimetamist. Samuti teeb see kool meiega koostööd võistlussarja korraldamisel oma riigis. Kui soovite saada meie partnerkooliks või kui Teil on võistluse kohta mingeid küsimusi, kirjutage meile aadressil info@geniuslogicus.eu

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk