Maxi Test
 
 

Meist

 
 

Kombineeritud võistlus "A+B"

Kombineeritud võistlus tähendab, et võistelda saab mõlemal viisil, nii "A" kui ka "B" võistlusel (tänu sellele, et need toimuvad eri aegadel – võistluse "A" osa novembrist detsembrini, "B" osa märtsis), hoides sellega märkimisväärselt kokku osalemistasu pealt (vt allpool). Võistlejatel on võimalik saada nii tunnistus "A"-osas kui ka rahaline auhind "B"-osas! 

Kuna nii "A" kui ka "B" võistlusel on omad eelised, soovitame registreeruda kombineeritud võistlusele "A + B", et kõigepealt tutvuda ajamahukamate ülesannetega kirja teel toimuval võistlusel "A" ja õppida tundma lahenduspõhimõtteid. See aitab saavutada paremat tulemust võistlusel "B", mille puhul on ülesannete lahendamiseks ette nähtud aeg piiratud. Teame omast kogemusest, et neil, kes on eelnevalt lahendanud sarnaseid ülesandeid võistlusel "A", on märkimisväärne ajaeelis võistlusel "B". (Ülesanded võistluse "B"-osas ei ole samad, mis osas "A", kuid põhimõte on sarnane).

Teated, hoiatused, tähtajad

Õpilased peavad võistluses osalemiseks õpetaja – koordinaatori abil registreeruma meie internetileheküljel hiljemalt 15.10.2011.
 
Sel aastal oleme koordinaatoritele valmis pannud rahalised auhinnad, seda tänutäheks koostöö eest. Täpsem info selle kohta alajaotuses Koordinaator / auhinnad.
Auhinnad

Kõik võistlusel osalejad saavad riiklikud sertifikaadid, võitja ja auhinnaliste kohtade saavutajad aga rahvusvahelised sertifikaadid.

Auhinnaraha 60.000 EEK

Tasud

Kombineeritud võistlus

65 EEK/őpilane

Need osalejad, kes ei ole võistlusel GENIUS LOGICUS veel osalenud, saavad proovida oma jõudu online TASUTA! Vaid juhul, kui soovite saada originaaldiplomit, peate lisaks tasuma osaleja abonenttasu. (Originaaldiplom on vormistatud kvaliteetsel paberil A4 formaadis kuivtrüki tehnikas metallvärvidega.)

Kontaktid

Kui Teil tekkib mis tahes küsimusi, reklamatsioone või probleeme süsteemi kasutamisel, võite pöörduda meie poole:

1. elektronposti teel
2. meie internetilehe alajotuse „Reklamatsioonid ja küsimused" kaudu
3. Skype’i teel: anton.vass

Kui saadate meile elektronkirja inglise, vene, poola, tšehhi või slovaki keeles, vastame Teile 24 tunni jooksul. Ülejäänud keeltes vastame kõige rohkem 2-3 päeva jooksul.

Igas riigis on meil üks partnerkool, kes korraldab diplomite laialisaatmist ja lahendatud ülesannete kohaletoimetamist. Samuti teeb see kool meiega koostööd võistlussarja korraldamisel oma riigis. Kui soovite saada meie partnerkooliks või kui Teil on võistluse kohta mingeid küsimusi, kirjutage meile aadressil info@geniuslogicus.eu

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk