Maxi Test
 
 

Meist

 
 

Võistluse reeglid

1. Võistlus koosneb loogika- ja nuputamisülesannetest ning pusledest. Võistlus on mõeldud kõikidele alg- ja põhikooli õpilastele.
Igas koolis peaks olema üks õpetaja-koordinaator (direktori poolt määratud), kes on vahendajaks õpilaste ja võistluse korraldajate vahel.

2. Võimalik on osaleda kas KIRJA TEEL TOIMUVAL VÕISTLUSEL, mille korral osalejatel tuleb lahendada 20–30 ülesannet. ja AJAPIIRANGUGA VÕISTLUSEL, mille korral tuleb osalejatel lahendada kuni 10 ülesannet.

3. Võistlusel on võimalik osaleda kolmel viisil:
"A" – Piiramatu ajaga võistlus – kestab 5–6 nädalat oktoobrist detsembrini,
"B" – Piiratud ajaga võistlus – kestab ca 70 minutit, toimub vahemikus märts-aprill,
"A+B" – Kombineeritud võistlus

A ja B võistluste tulemusi hinnatakse eraldi.

4. Õpilane esitab registreerimiseks koordinaatorile avalduse ning koordinaator kannab osalemistasu korraldaja pangakontole. Makse peab olema varustatud kooli ID-koodiga (selle määrab koolile võistluse korraldaja).
Koolid peavad ära märkima ka pangakonto numbri, millelt osalemistasud üle kantakse!!!
Kui avaldusele ei ole kantud pangakonto numbrit, ei ole korraldajal võimalik ülekandeid ühegi kooliga seostada.
Ilma osalemistasusid maksmata võistlusel osaleda ei saa.
Korraldaja määrab igale koolile ID-koodi, mis tuleks ära märkida kooli registreerimisel, osalemistasu maksmisel, vastustelehtedel ning kõikvõimalikus kirjalikus suhtluses võistluse korraldajaga. Kui seda ei tehta, ei vastuta korraldaja mis tahes sellest johtuvate arusaamatuste eest.

5. Ülesande väärtuseks on teatud punktisumma. Korrektse lahendamise eest saab võistleja endale selle punktisumma. Ülesannetel on kindlad lahendused ja saatmistähtajad; lahendusviisid ja tagastamisvõimalused antakse teada iga võistluse kohta eraldi. Kui võistleja lahendab ülesande väljaprinditud blanketil, peavad lahendused olema loetavad ja õiged vastused peavad olema korrektselt vastustelehtedele kantud. Vastasel juhul esineb oht, et vastustelehte hinnatakse valesti.

6. Koordinaatorile saadetakse õiged vastused ülesannete juhistes toodud kuupäeval. Korraldaja hindab vastustelehti. Kirja teel toimuva võistluse korral valitakse võitjad suurima punktisumma alusel ja auhindadeks on kas riiklik või rahvusvaheline tunnistus, millele on kantud grupp, kuhu võistleja oma tulemusega paigutus. Piiratud ajaga võistluse korral valitakse võitja kogutud punktide alusel. Kui punkte on võrdselt, saab otsustavaks ülesannete lahendamisele kulunud aeg. Omas kategoorias ja oma riigis esimesteks tulnud võistlejad jätkavad rahvusvahelistel võistlustel ja võivad võita märkimisväärselt suure rahalise auhinna! Reisikulud tuleb võistlejatel endil kanda. Teised võistlejad saavad väiksemaid rahalisi auhindu või riiklikud ja rahvusvahelised tunnistused, olenevalt saavutatud kohast.

7. PIIRATUD AJAGA VÕISTLUS peetakse kõikides riikides võistlusel osalevates koolides koordinaatori järelevalve all ja mõõdetud aja jooksul. Aja mõõtmine tähendab seda, et koordinaator märgib vastustelehtedele lahendamisaja, kui võistleja lahendab ülesanded enne ettenähtud aja täitumist ning juhul, kui vastustelehed saadetakse posti teel. Internetis ülesandeid lahendades mõõdetakse aega automaatselt.

8. Juhul, kui võistleja ei saa PIIRATUD AJAGA VÕISTLUSEST osa võtta, võib õpilane ise või koordinaator määrata talle asendaja, sest võistleja mitteosalemisel ei kuulu tema osalemistasu tagastamisele.

9. Iga kooli võitjate ja osalejate nimekirjad avaldatakse korraldaja veebilehel ning saadetakse ka koordinaatori e-posti aadressile.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk