Maxi Test
 
 

Meist

 
 

Informatsioon õpilastele

Võistlusele registreerimine on lihtne – selles saab aidata koordinaator, kelleks võib olla mõni teie kooli õpetaja (tavaliselt kas matemaatika või füüsika õpetaja), kes peab täitma vastava avalduse ja maksma kindlaksmääratud osalemistasu (vt allpool), mille suurus oleneb sellest, millisel viisil soovid võistlusel osaleda. Valida võid kolme osalemisviisi vahel:

1. "A" - Sulle saadetakse 20–30 ülesannet (olenevalt vanuserühmast) raskusastmega 1 kuni 5 punkti. Nende lahendamiseks on Sul aega ligikaudu 6 nädalat vahemikus novembrist jaanuarini (täpsed tähtajad on toodud ülesannetega kaasas olevates juhendites). Seejärel tuleb täidetud vastustelehed meile tagastada. Meie kontrollime vastustelehed võimalikult lühikese aja jooksul üle ja jagame võistlejad viide gruppi. Kui oled edukas ning satud "parimate lahendajate" gruppi, saadetakse Sulle rahvusvaheline tunnistus! Teised võistlusel osalejad saavad riikliku tunnistuse, millele on märgitud nende tulemus.

2. "B" – Sulle saadetakse 10 ülesannet, mille pead lahendama ligikaudu 70 minuti jooksul. Ülesanded on jagatud raskusastmeteks 1 kuni 5, kuid tegelikult on need veidi lihtsamad kui "A" võistlusel, et neid oleks võimalik lahendada etteantud aja piires.
Ülesannete lahendamine toimub kõikides koolides märtsist aprillini. Võistlusi jälgivad koordinaator ja teised võistlejad (nagu koolieksami puhul) ning mõõdetakse ka lahendamisele kuluvat aega, et selgitada välja parimatest parimad. Võistlusel "B" võivad soovi korral osaleda ka need, kes osalesid võistlusel "A".

3. Kombineeritud "A" + "B" võistlus – see tähendab, et osaled kahel võistlusel samaaegselt (see on võimalik tänu mõõdetud ajaga toimuvatele individuaalsetele võistlustele). Selliselt hoiad märkimisväärselt kokku osalemistasude pealt (vaata allpool) ning Sul on võimalik saada tunnistus võistluselt "A" ja ka võistluse "B" rahaline auhind!


  05-Algastme õpilased 04-Noorem põhiaste 03-Vanem põhiaste 02-Noorem keskaste 01-Vanem keskaste
1. 2.600 EEK 2.600 EEK 2.600 EEK 2.600 EEK 2.600 EEK
2. 1.560 EEK  1.560 EEK  1.560 EEK  1.560 EEK  1.560 EEK 
3. 1.000 EEK  1.000 EEK  1.000 EEK  1.000 EEK  1.000 EEK 
4.  500 EEK 500 EEK  500 EEK  500 EEK   500 EEK
5-24 250 EEK  250 EEK   250 EEK   250 EEK   250 EEK  

Kategoorias 06 – PÕNNID – rahalisi auhindu ei ole.

See on ainus nii suure osalejate arvuga rahvusvaheline võistlus, kus õpilased saavad mõõtu võtta tuhandete teiste võistlejatega, ilma et peaksid läbima mitmeid eelvoore. Võistlused toimuvad kas oma koolis või naabruses asuvas koolis ning osalemine annab õpilastele võimaluse ennast objektiivselt võrrelda teiste omasugustega rahvusvahelises ulatuses. 

Iga osalejat hinnatakse nii kooli- kui riigisiseselt ja iga kategooria parimaid hinnatakse rahvusvahelises ulatuses kõikide osalevate riikide tulemuste põhjal! 

Hindamisprotsessi ja vastustelehtede saatmise tähtaegade kohta saate täpsemat teavet oma koordinaatorilt. Tema jagab teile ka võistlusülesanded.

Teie koordinaator (õpetaja) võib teid meie veebilehel registreerida kuni 20.10.2010.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk