Maxi Test

Koordinaatori preemia

Ainulaadse GENIUS LOGICUS võistluse toimumisele kaasa aitamise eest pakume õpetajale-koordinaatorile tema töö ja pühendumuse eest ning oma tänu väljendamiseks hüvitust järgmiselt:
1. 15% teie kooli õpilaste registreerimistasudest;

2. 40 EEK iga uue kooli kaasamise eest, mille õpetaja-koordinaator võistlusega ühineb. Selle tingimuseks on, et uus võistlusega ühinev kool edastab meile neid kaasanud koordinaatori ID-koodi.

3. 400 EEK abistamise eest, kui koordinaator levitab märkimisväärselt agaralt teavet võistluse kohta või aitab koguda infot koolide kohta, näiteks: koolide andmebaas (vähemalt sada sissekannet), koos e-posti aadresside või faksinumbritega jne.

Seda tasu makstakse üksnes koordinaatoritele, kelle kogutasu ületab summa
80 EEK.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk