Maxi Test
 
 

O nama

 
 

Javni rezultati

Nacionalni rezultati dijela natjecanja B, godište 12/13

Međunarodni rezultati dijela natjecanja B, godište 12/13

Ova tablica prikazuje dosadašnje rezultate i vrijeme koje su postigli učenici u natjecanju u vlastitoj školi. Objektivne međunarodne rezultate međunarodnog prvenstva i imena dobitnika novčanih nagrada navedena su u Rezultati nacionalnih i međunarodnog prvenstva.


Nacionalni rezultati dijela natjecanja B, godište 12/13

01 - STARIJI SREDNJOŠKOLCI
# ID kod učenika Prezime Ime Škola Grad Broj bodova
1 250002984 Ivanković Hrvoje GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
2 250002987 Vlahović Stjepan GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
3 250002977 Hartl Zvonimir GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
4 250002980 Matić Ivan GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
5 250002796 Motočić Judita GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK ZABOK 28
6 250002966 Lovasić Vesna GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
7 250003005 Ivšić Blaž GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
8 250003004 Noršić Bruno GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 28
9 250003057 Blažević Fran GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 27
10 250002964 Vrančić Dominik GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 27
11 250002338 Mladinić Petra Zdravstvena škola Split Split 27
12 250002957 Prišćan Vedran GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 27
13 250001705 Bašić Bartul Zdravstvena škola Split Split 26
14 250002971 Vuković Mislav GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 25
15 250003010 Delić Dorian GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 25
16 250002979 Matić Luka GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 24
17 250002990 Jelić Filip GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 24
18 250002969 Šoić Dora GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 24
19 250002941 Hren Tomislav GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 24
20 250002940 Šitum Magdalena GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 24
21 250002960 Batinić Adrian GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 24
22 250002985 Pirc Danijel GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 23
23 250003177 Kolenc Miroslav Srednja škola Čazma Čazma 23
24 250002986 Sosa Ante GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 23
25 250002989 Balaban Anamarija GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 23
26 250002793 Mudnić Željana Zdravstvena škola Split Split 23
27 250002795 Galić Iva Zdravstvena škola Split Split 23
28 250002794 Šušnjara Katarina Zdravstvena škola Split Split 23
29 250003003 Galić Luka GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 22
30 250003016 Marjanović Luka GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 21
31 250002330 Baleta Tina Zdravstvena škola Split Split 21
32 250002321 Kljaković-Gašpić Ivona Zdravstvena škola Split Split 21
33 250002968 Kvesić Nikolina GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 21
34 250002944 Štengl Lucija GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 20
35 250002801 Macola Maroje SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ 20
36 250003012 Vukšić Stipe GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 19
37 250002803 Komadina Martin SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ 19
38 250002958 Švec Marko GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 17
39 250002880 Prpić Mateja SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU SENJ 15
40 250002878 Prpić Helena SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU SENJ 15
41 250003197 Žanetić Karmen SREDNJA ŠKOLA BLATO BLATO 15
42 250002804 Muškardin Mario SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ 15
43 250003195 Franulović Katarina SREDNJA ŠKOLA BLATO BLATO 13
44 250002893 šurina matija GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK ZABOK 12
45 250002965 Hercigonja Maximilian GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 8
46 250002942 Augustinović Iva GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA ZAGREB 7
47 250003196 Bedeniković Larisa SREDNJA ŠKOLA BLATO BLATO 4
Stranica  / 1

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk