O nama

 
 

Pravila natjecanja "GENIUS LOGICUS"

1. Sadržaj natjecanja je rješavanje logičkih zadataka, mozgalica te rebusa. Na natjecanje se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola.

U svakoj školi ravnatelj određuje učitelja - koordinatora koji će biti kontaktna osoba između učenika i organizatora natjecanja.

2. Natjecanje se sastoji od NATJECANJA BEZ MJERENOG VREMENA, u kojem će natjecatelji dobiti sveukupno 20-30 zadataka i NATJECANJA S MJERENIM VREMENOM, u kojem će natjecatelji dobiti do 10 zadataka.

3. Natjecatelji mogu natjecati na 3 načina:
"A" - NATJECANJE BEZ MJERENOG VREMENA - traje 5-6 tjedana u terminu od listopada do prosinca,
"B" - NATJECANJE S MJERENJEM VREMENA - traje oko 60 minuta u terminu u ožujku ili travnju,
KOMBINIRANO 
Načini A i B se vrednuju odvojeno.

4. Učenik / student će se prijaviti uručivanjem prijavnice koordinatoru i uplaćivanjem pristojbe na račun organizatora (110 222 8601 - Zagrebačka Banka) uz naveden ID kod škole (koji je školi dodijelio organizator) posredstvom koordinatora.

Škole moraju navesti broj bankovnog računa s kojega će biti uplaćena pristojba za sudjelovanje !!! Ako se ne navede broj bankovnog računa u prijavi, organizator neće biti u mogućnosti povezati uplatu s konkretnom školom.
Bez uplate pristojbe za sudjelovanje nije moguće zainteresiranu osobu uključiti u natjecanje. Organizator će dodijeliti svakoj školi "ID-kod škole", koji škola mora da navesti u prijavnici, prilikom uplate, u formularima za odgovore te prilikom bilo koje pismene komunikacije s organizatorom. U slučaju da zapostavite ovu dužnost, organizator neće snositi odgovornost prilikom nastalih nesporazuma.

5. Svaki zadatak ima svoju vrijednost u bodovima. Svakim ispravnim odgovorom natjecatelj stiče određen broj bodova za određeni zadatak. Zadaci imaju jednoznačno rješenje, a termini, način rješavanja i pisanje odgovora bit će navedeni posebno kod svakog natjecateljskog zadatka. U slučaju da natjecatelj rješava tiskanu formu zadataka, rješenja moraju biti ispunjena čitko te načinom navedenim u formularu za bilježenje ispravnih odgovora. (takozvani formular za odgovore). U suprotnom natjecatelj riskira da će njegovi odgovori biti neispravno vrednovani.

6. U posebnim slučajevima, naime kad koordinator na vrijeme upozori ili se zadaci izgube na putu prema organizatoru, organizator može ovakve okolnosti uzeti u obzir te riješiti ovakve slučajeve individualno prema terminu cijelog krajnjeg roka obrade rezultata. Organizator ne šalje nazad ispravljene formulare za odgovore, samo će u slučaju neispravnosti i na zahtjev koordinatora organizator poslati kopiju formulara. Natjecatelj će poslati ili popuniti online obrazac za odgovore do datuma zatvaranja navedenog u uputama.

7. Ispravni odgovori bit će poslani koordinatoru ili će biti objavljeni na dan naveden u uputama o zadacima. Formulare za odgovor ispravlja organizator. U NATJECANJU BEZ MJERENOG VREMENA bit će izabrani pobjednici na temelju zbroja osvojenih bodova te će biti nagrađeni međunarodnim ili državnim certifikatom prema zoni u kojoj su se kvalificirali. U NATJECANJU S MJERENJEM VREMENA o pobjedniku odlučuje dosegnuti zbroj bodova. U slučaju podjednakih zbrojeva bodova, odlučuje postignuto vrijeme. Najbolji natjecatelji koji su osvojili prvo mjesto u svojoj kategoriji na državnoj razini, idu na međunarodno natjecanje gdje se natječu za primamljive financijske nagrade ! Putne troškove natjecatelji snose sami. Ostali pobjednici će dobiti niže financijske nagrade ili međunarodne i državne certifikate, ovisno od plasmana.

8. NATJECANJE S MJERENIM VREMENA se održava u svim uključenim školama u svim državama pod nadzorom koordinatora i s mjerenjem vremena. Mjerenje vremena znači da koordinator zabilježi na formularu za odgovore vrijeme kada je natjecatelj predao formular za odgovore ukoliko je to bilo prije određenog vremenskog roka za rješavanje zadataka, ili će se vrijeme automatski zabilježiti kod on-line rješavanja zadataka.

9. Natjecatelj može apsolvirati natjecanje s mjerenim vremenom ili online ili na klasičan način (više u odjelu "KOORDINATOR"). Kako bi se osigurala objektivnost NATJECANJA S MERENJEM VREMENA, koje se održava klasičnim načinom tj. na tiskanim formularima, rezultati moraju biti uzajamno potvrđeni od strane minimalno dvoje koordinatora! Zbog toga se kod organiziranja ovoga kola moraju povezati najmanje 2 ili više škola! Maksimalan broj natjecatelja nije ograničen. U slučaju da rezultati NATJECANJA S MERENJEM VREMENA ne budu međusobno potvrđeni, neće biti moguće dodijeliti pobjednicima eventualne nagrade i međunarodne certifikate. Iz ovoga se razloga mogu spojiti škole bez obzira na kategorije, tj. osnovne sa srednjim školama jer će svaki natjecatelj dobiti vlastite zadatke. Popis uključenih škola u blizini svake pojedine škole organizator će poslati u dostatnom vremenu u svaku uključenu školu i s navedenim telefonskim kontaktom, odnosno e-mail adresom susjednih škola, tako da se pojedinačni koordinatori mogu povezati te dogovoriti detalje održanja NATJECANJA S MERENJEM VREMENA. Gore navedeno pravilo povezivanja škola ne vrijedi za natjecatelje koji se natječu on-line. U iznimnim slučajevima moguće je dogovoriti se sa organizatorom na iznimci tako da se sačuva objektivnost organizacije NATJECANJA S MJERENJEM VREMENA.
Gore navedeno pravilo udruživanja škola ne vrijedi za natjecatelje koji se natječu on-line.

10. Točnije upute o načinu mjerenja vremena, terminima uručenja formulara za odgovore, načina ispunjavanja formulara, načina međusobnog potvrđivanja rezultata te popis najbližih uključenih škola, kao i druge detalje organizacije natjecanja koordinatori će dobiti u uputama zajedno s natjecateljskim zadacima.

11. U slučaju da je natjecatelj spriječen u sudjelovanju u NATJECANJA S MJERENJEM VREMENA, on ili koordinator može odrediti zamjenika budući da se pristojba ne vraća natjecatelju koji ne može sudjelovati.

12. Popis pobjednika te pojedinačni rezultati natjecatelja i škola bit će objavljeni na web-stranici organizatora, a ujedno će biti poslani poštom na adresu koordinatora.

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk