O nama

 
 

JEDNA NAKNADA ZA CIJELU ŠKOLU

Učenike možete uključiti SKUPNO, t.j. uz naknadu od 1330 HRK za cijelu školu, s tim da se u pogledu samog natjecanja učenika, pravila, nagrada i diploma ne mijenja ništa u usporedbi s dosadašnjim natjecanjem, uzimajući u obzir sve informacije i termine objavljene na našim stranicama. Međutim, sa iznimkom toga, da:

skupno angažirani učenici se mogu natjecati samo online dakle ne mogu se natjecati na papiru - na tiskanim zadacima

diplome ćemo poslati samo tim učenicima, koji su stvarno riješili zadatke

na učenike se ne odnose natjecateljski popusti i količinski popusti navedeni u odjeljku Popusti, ukoliko za skupno sudjelovanje više nisu potrebni.


Što štedite?

Prosječna naknada pojedinačno:

do 2 natječaja iznosi 44 HRK po učeniku

do 3 natječaja iznosi 59 HRK po učeniku

do 4 natječaja iznosi 69 HRK po učeniku


Tako da, uključenjem učenika skupno:
- za 30 učenika
vaša naknada će iznositi za 2 natječaja = 22 HRK za natječaj, za 3 natječaja = 15 HRK; za 4 natječaja = samo 11 HRK po učeniku i natječaju
- za 50 učenika
vaša naknada će iznositi za 2 natječaja = 13 HRK za natječaj, za 3 natječaja = 9 HRK; za 4 natječaja = samo 7 HRK po učeniku i natječaju
- za 100 učenika vaša naknada će iznositi za 2 natječaja = 7 HRK za natječaj, za 3 natječaja = 4 HRK; za 4 natječaja = samo 3 HRK po učeniku i natječaju !!!

U slučaju skupnog sudjelovanja, se dakle radi o drugačijem obliku plaćanja za učenike. U slučaju interesa, molimo napišite na
info@geniuslogicus.eu.

Učenike je neophodno  prijaviti na stranici ili nam poslati mailom listu do roka zaključenja, navedenog na stranici u odjeljku Obavijesti.

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk