Maxi Test
 
 

O nama

 
 

Načini uključivanja u natjecanje "A"

Natjecatelji se mogu natjecati u natjecateljskom dijelu "A" na dva sljedeća načina:

1. "on-line" - u slučaju da izaberete ovaj način, možete riješiti zadatke on-line, odnosno izravno na našoj www stranici u dijelu "Natjecalske zadaće".

Pozitivna strana toga je:

- popust za svakog učenika

- brži dostup zadaćama koje možete sami izvući odmah nakon evidentiranja i plaćanja. U drugom slučaju morame početi s tiskanjem zadaća tek nakon primitka svih prijava za termin zatvaranja

- brzina i jednostavno slanje odgovora . Dobit ćete potvrdu o dostavi

 

2. klasično - organizátor pošle zadači na adresu  školy. Zadaće i formulare s odgovorima šaljemo putem pošte ili iste koordinator može štampati u formatu A4. Koordinator rozdaje zadače natjecateljam i posle termina sabira je i pošle na adresu našoj partnerskoj školy.

Oblik uključivanja u korespondencijskome natjecanju "A" jedinstvena je za sve natjecatelje.

Načini uključivanja u natjecanje "B"

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk