Maxi Test
 
 

O nama

 
 

Nagrada koordinatoru

Za ovu godinu natjecanja Vama nudimo izvanrednu akcjiu u obliku količinskih popusta ili nagrade za koordinatora u iznosu već od 20%, koji se nakon popune prijave odbiju od iznosa ukupne pristojbe od škole, i to:

količinski popust:
- 10 % (ukoliko iznos pristojaba sa strane škole prekorači 150 HRK)
- 15 % (ukoliko iznos pristojaba sa strane škole prekorači 750 HRK)
- 20 % (ukoliko iznos pristojaba sa strane škole prekorači 1.500 HRK)


Koordinator će sam odrediti dali koristi ukupan popust za školu kao popust za učenike ili kao nagradu za sebe.

Vašu nagradu koordinatora imate mogućnost odbiti direktno od iznosa pristojaba za školu. Tako da ćete platiti samo iznos plaćanja za školu, koji je smanjen za vašu nagradu proračunatu u kontu škole - u prijavi u natjecanje. Postoji uvjet da ovaj izbor ćete odabrati i obilježiti u prijavi klikanjem u prozorčić.

Nove škole, koje još nisu bile uključene ni u kakvu žiadnom godinu natjecanja i uključe se u ovu godinu natjecanja "probno" sa popustom od 50%, ne mogu koristiti količinski popust niti nagradu koordinatora. Količinski popusti se tiče samo redovno, "stvarno" uključenih škola.

Nagrade i premije za djakove, uključujući diplome, tiće se takodjer škola uključenih "probno".
Oblik uključenja "probno" ili "stvarno" možete izbrati u prijavi škole.

Minimalan iznos za koordinatora, koju istom ćemo poslati na račun, iznosi 150 HRK.
NOVITET: kod koordinatora, koji neće postići nadeni iznos, nagrada će prenjeta u slijedeću godinu natjecanja i izbrojiti će se sa aktualnom godinom.


Kod registracije škole bezuvjetno navedite (u slučaju ako ste već zaregistrirani popunite)Vaš ili školski e-mail ili broj faksa škole. U protivnom slučaju nećemo biti podesni komunicirati sa Vama.

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk