Maxi Test
 
 

Rólunk

 
 

A "GENIUS LOGICUS" VERSENYRE

1. A verseny logikus feladatok, fejtörők és rejtvények megoldásából áll. A versenybe minden általános-iskolás és középiskolás tanuló és diák bekapcsolódhat.
Minden iskolában szükséges, hogy legyen igazgató által kijelölt tanár - koordinátor, aki összekötő személy a tanulók és a szervezők között.

2. A verseny két részből tevődik össze. Egyik a Időmérés nélküli verseny rész, amelyben a versenyzők összesen 20-30 feladatot kapnak, a másik a Időmérés verseny rész, amelyben a versenyzők 10 feladatot kapnak.

3. A versenyző három módon kapcsolódhat be a versenybe:
"A" - Időmérés nélküli verseny
"B" - Időmérés verseny

KOMBINÁLT 
Az egyes bekapcsolódási módok részletezésre kerülnek a Levél a tanulónak/diáknak részben.
Az A és B mód egymástól függetlenül van értékelve.

4. A tanuló/diák úgy jelentkezik a versenyre, hogy a jelentkezési lapot és a részvételi díjat átadja a koordinátornak, aki az illetéket a szervező bankszámlájára

11103901 85008513 59000002 - CIB Bank Zrt. MISKOLC 
befizeti, 

az iskola azonosítási számának feltüntetésével. Ha a részvételi illeték nem lesz befizetve, az érdeklődő nem kapcsolódhat be a versenybe.
A szervező minden iskolának kijelöl egy "ID kódot", amelyet az iskolának fel kell tüntetnie a jelentkezőlapon, fizetéskor, a válaszlapokon és minden írásbeli kommunikáció esetén. Ha ezt elhanyagolják, a szervező nem vállal felelősséget a keletkezett félreértésekért. 

5. Minden feladatnak megvan a pontszáma. Helyes megfejtésével a megoldó elnyeri a teljes pontszámot. A feladatoknak egyértelmű megoldásai vannak, azonban az időtartam, a megoldási mód és a beadás minden versenybeadványnál külön feltüntetésre kerülnek.
Abban az esetben, ha a versenyző nyomtatott formában oldja a feladatokat, a megoldásokat olvashatóan kell kitölteni, olyan módon, ahogy az a nyomtatványon a helyes válaszok bejelölésére fel van tüntetve.
Ellenkező esetben a versenyző olyan kockázatnak teszi ki magát, hogy a megoldása rosszul lesz elbírálva.

6. A helyes megoldásokat elküldjük a koordinátornak vagy nyilvánosságra hozzuk azon a napon, amely a feladathoz csatolt utasításban feltüntetésre kerül. A válaszokat a szervező kiértékeli. A verseny Időmérés nélküli verseny részében a nyertesek a megszerzett pontszámok összege alapján lesznek kiválasztva és nemzetközi vagy országos minősítéssel lesznek megjutalmazva az egyes pontsávok szerint, amelyben elhelyezkednek. A versenyző a válaszadást a zárás napjáig elküldi, amely az utasításban feltüntetésre kerül. Más esetekben, főképp, ha a koordinátor erre időben figyelmeztet, vagy a beadványok elvesznek útközben, a szervező az ilyen körülményekre tekintettel van, és egyénileg rendezheti az eredmények feldolgozásának lezárási határidejét. A szervező csak vitás esetben küldi vissza a kijavított válaszadásokat, a koordinátor felkérésére. 

7. Az időméréses verseny részben az elért pontszám dönt a nyertesről. Egyforma pontszámnál az elért idő a döntő. A legjobb versenyzők, akik a saját kategóriájukban az országon belül az első helyen helyezkednek el, továbbjuthatnak a nemzetközi bajnokságra és pénznyereményért versenyezhetnek! Minden ilyen versenyző és egy kísérő személy ingyenes ellátást és szállást kap. Az útiköltségeket a versenyzők saját maguk fedezik. A többi nyertes csekélyebb pénznyereményben részesül és nemzetközi vagy országos minősítést kap, az elért helyezéstől függően.

8. Időmérés verseny – forduló minden országban, minden résztvevő iskolában, a koordinátor felügyelete alatt és időméréssel. Az időmérés azt jelenti, hogy a koordinátor a válaszlapon megjelöli az időpontot, amikor azt a versenyző leadja a feladatok megoldására kijelölt idő előtt, vagy pedig az idő automatikusan lesz jegyezve online megoldás esetén.

9. A klasszikus módon, vagyis kinyomtatott nyomtatványokon történő VERSENYFORDULÓ objektivitásának megőrzése céljából az eredményeket kölcsönösen hitelesítenie kell legalább két koordinátornak. Ezért ennek a fordulónak a szervezése előtt legalább két vagy több iskolát össze kell vonni úgy, hogy a versenyzők összlétszáma (minimum… legyen?) ezekben az iskolákban! A versenyzők maximális létszáma nem korlátozott. Abban az esetben, ha a Időmérés verseny forduló eredményei nem lesznek kölcsönösen ellenőrizve, a versenyzőknek nem lehet az esetleges nyereményt vagy a nemzetközi minősítést odaítélni. Erre a célra az iskolákat összevonhatják kategóriákra való tekintet nélkül, vagyis általános iskolákat is a középiskolákkal, mert minden versenyző saját feladatot kap. A környéken bekapcsolódók listáját a szervező elküldi minden egyes résztvevő iskolának előre, telefonszámmal esetleg e-mail címmel együtt, hogy az egyes koordinátorok kölcsönösen kapcsolatot teremthessenek és megegyezzenek a VERSENY forduló megvalósításának részleteiben.
A fent említett szabály az iskolák összevonásával kapcsolatban nem érvényes azokra, akik online módon versenyeznek.
Kivételes esetekben a szervezővel megegyezhetnek másképpen, de csak a Időmérés verseny forduló lebonyolításának tisztaságát betartva.

10. Pontosabb utasítást az időméréssel, a válaszok leadásának határidejével, a válaszlapok kitöltésének módjával, a kölcsönös ellenőrzésekkel, a legközelebbi bekapcsolódó iskolák listájával és más szervezési részlettel kapcsolatban a koordinátoroknak küldünk az utasításokban a versenyfeladványokkal együtt.

11. Abban az esetben, ha a versenyző nem tud részt venni a Időmérés verseny fordulón, ő vagy a koordinátor kijelölhet pótversenyzőt, mert annak a versenyzőnek, aki nem vesz részt a versenyben, az illetéket nem küldjük vissza.

12. A nyertesek listáját és az egyes versenyzők és iskolák eredményét a szervező web oldalán nyilvánosságra hozzuk és úgyszintén postán elküldjük a koordinátor címére.

EUROGENIUS GROUP KFT, Kukučínova 2043, 069 01 Snina
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankszámlára: 11103901 85008513 59000002 - CIB Bank Rt. MISKOLC

webdesign & software © bart.sk