Maxi Test
 
 

Apie mus

 
 

TAISYKLĖS

1. Pagrindinis konkurso turinys yra loginių užduočių, galvosūkių ir rebusų sprendimas. Konkurse gali dalyvauti visi pradinių ir bendrojo lavinimo mokyklų (pagrindinių, gimnazijų) bei kolegijų mokiniai. Kiekvienoje mokykloje turi būti direktoriaus išrinktas mokytojas-koordinatorius, kuris tarpininkaus tarp mokinių ir konkurso organizatoriaus.

2. Visą konkursą sudaro Konkursas nefiksuojant laiko, kurio dalyviams pateikiama 20-30 užduočių, bei Konkursas fiksuojant laiką, kurį sudaro 10 užduočių.

3. Konkurso dalyviu galima tapti trimis būdais:
„A“ – Konkursas nefiksuojant laiko – šis etapas vyksta nuo spalio iki sausio;
„B“ – Konkursas fiksuojant laiką – šis etapas trunka apie 70 minučių nustatytu laiku kovą arba balandį;
„A+B“ – Jungtinis konkursas. „A“ ir „B“ būdai vertinami nepriklausomai vienas nuo kito.

4. Mokinys tampa konkurso dalyviu, kai pateikia paraišką dalyvauti koordinatoriui ir perveda reikiamą sumą į atsiskaitomąją sąskaitą (žr. skiltį „Mokėjimai“), nurodęs mokyklos identifikacijos kodą, gautą iš organizatoriaus. Organizatorius kiekvienai mokyklai suteikia „Mokyklos ID kodą“, kurį mokykla privalo nurodyti paraiškų dalyvauti formoje, atlikdama mokėjimą, atsakymų formose ir kitais klausimais kreipdamasi į organizatorių. Mokyklai nenurodžius ID kodo, organizatorius neprisiima jokios atsakomybės, jeigu iškiltų nesusipratimų. 

5. Kiekviena užduotis vertinama tam tikru balų skaičiumi. Teisingai išsprendęs užduotį konkurso dalyvis gauna nustatytą balų skaičių. Užduočių sprendimai yra vienareikšmiai, tačiau terminai, sprendimo būdai ir atsakymų pateikimas nurodomas atskirai kiekvienai užduočiai. 

6. Teisingų sprendimų pavyzdys bus atsiųstas koordinatoriui el. paštu. Dalyvių pateiktus atsakymus tikrina organizatorius. Konkurso nefiksuojant laiko nugalėtojai bus išrinkti susumavus jų surinktus balus ir apdovanoti tarptautiniais arba nacionaliniais sertifikatais, priklausomai nuo pasiekto lygio. Konkurse fiksuojant laiką užimtą vietą lemia bendras surinktų balų skaičius. Keliems dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, lyginamas visas užduotims spręsti sugaištas laikas. Geriausiai pasirodę dalyviai, užėmę pirmąją vietą savo kategorijoje savo šalyje, patenka į tarptautinį čempionatą ir turi galimybę kovoti dėl patrauklių piniginių prizų! Kelionės išlaidas padengia patys konkurso dalyviai. Nugalėtojams bus įteiktos įvairios vertingos piniginės dovanos, o kitiems dalyviams – tarptautiniai ir nacionaliniai sertifikatai. 

7. Konkursas fiksuojant laiką vyksta visų šalių visose besirungiančiose mokyklose vadovaujant koordinatoriams ir fiksuojant užduočių sprendimo laiką.

8. Jei konkurso dalyvis negali dalyvauti Konkurse fiksuojant laiką, jis pats arba koordinatorius gali surasti dalyvį pakeisiantį mokinį, nes mokestis už dalyvavimą konkurse nėra grąžinamas. 

9. Nugalėtojų sąrašas ir mokyklų bei konkurso dalyvių rezultatai bus paskelbti organizatoriaus internetinėje svetainėje, taip pat išsiųsti paštu koordinatoriaus adresu.

 

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk