Atsauksmes un apliecinājumi no iepriekšējiem konkursa koordinatoriem

Konkurss „Genius Logicus” ir patīkama pārmaiņa salīdzinājumā ar skolas olimpiādēm, demosfeniādēm, pitagoriādēm un līdzīgiem konkursiem. Brīvajos brīžos mums visiem droši vien patīk dažādos žurnālos atrast un risināt rēbusus, krustvārdu mīklas, sudoku vai citus āķīgus loģikas uzdevumus, un konkurss „Genius Logicus” veicina šo spēli un izpriecu bērniem pamatskolās un vidusskolās.
Šajā konkursā nu jau trīs gadus ir piedalījušies arī mūsu skolas skolēni. Trīs no viņiem jau divreiz ir piedalījušies starptautiskajos čempionātos. Pagājušajā gadā mēs piedalījāmies čempionātā divās kategorijās, un šogad pamatskolas jaunāko klašu skolēnu kategorijā.
Katra no deviņās iesaistītajām valstīm starptautisko čempionātu organizē pie sevis, līdz ar to nav sarežģītas un dārgas ceļošanas. Mēs bez lielām grūtībām atradām universitātes pamatskolu Prāgā. Tur mēs sapulcinājām apmēram divdesmit piecus labākos pamatskolas un vidējās izglītības iestāžu skolēnus visās kategorijās atbilstoši ieņemtajām vietām valsts līmeņa kārtās. Katram dalībniekam tika iedots noteikts viņa grupai atbilstošs uzdevums, un noteikts laiks, kurā tas jāatrisina. Vecākie skolēni sacentās pat vairākās kārtās, un domāšana ilga vairākas stundas ar pārtraukumiem atpūtai.
Uzdevumi bija sarežģīti, lai gan dalībnieki zināja dažus uzdevumu veidus no iepriekšējām kārtām.
Loģiskā domāšana, ātra spriešana, skaidrs izteiksmes veids un daudz inteliģences – tie bija galvenie faktori starptautiskajā konkursā. Jums vajadzētu redzēt dalībnieku interesi un vēlmi pārvarēti sarežģītas problēmas! Ja vairāk jauniešiem būtu šāda veida izklaide!
Mēs pateicamies galvenajiem spēlētājiem un organizatoriem par labo ideju un tās īstenošanu, un ar prieku piedalīsimies konkursā turpmākajos gados.
Klatovijas vidusskolas skolēnu un skolotāju vārdā – Jana Soukupová

Skolēniem ļoti patika šis konkursa veids. Tā ir teicama izklaide, un intelektuālie panākumi konkursā motivē viņus strādāt vairāk. Apsveicam organizatorus ar lielisko ideju! Es vēlu viņiem vairāk interesantus uzdevumus konkursa nākamajā redakcijā un aicinu vēl vairāk dalībnieku piedalīties konkursā „GENIUS LOGICUS”. Marija Romanovska (Maria Romanowska), valsts licejs Ogólnokształcące Nr. II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marija Konopnickeja (Marii Konopnickiej) Opolā (Opolu), Polijā
Mūsu skolēniem jo īpaši interesēja „Draiskā matemātika”. Beidzot ir pasākums, kas atšķiras no tikai „garlaicīgas rēķināšanas vai tās vai citas jomas zināšanu reproducēšanas”. Skolēni beidzot varēja spēlēt bez ierobežojumiem. Mgr. Dita Maryšková, Olomouc Slāvu vidusskola, Čehijas Republika
Lai konkurence būtu veiksmīga, skolēniem ir svarīgi, lai iestāšanās pārbaudījumos universitātēs neatkarīgas domāšanas prasmes novērtēšanai lielāka uzmanība tiktu pievērsta loģikas uzdevumiem. Inž. Štefans Fula (Štefan Fula), Bratislavas Privātā brīvā laika organizatoru ģimnāzija, Slovākija. Mūsu skolā mums patīk meklēt jaunus izaicinājumus, tādēļ mēs pagājušajā gadā piedalījāmies šajā starptautiskajā konkursā, kas piedāvā skolēniem jaunus veidus loģikas problēmu risināšanai ar datoru un stimulē un attīsta loģisko domāšanu, kas noteikt palīdz skolēniem attīstīt savus talantus. Prof. Jana Draksler, Celje Fran Krancj pamatskola, Slovēnija
Kad organizatori uzsāka šo konkursu, viņi saprata loģiskās domāšanas nozīmi. Konkursa izsludināšana mani piesaistīja galvenokārt tādēļ, ka es esmu kaislīga krustvārdu mīklu minētāja, un man ir labi zināmi ar loģikas palīdzību risināmie prāta asināšanas uzdevumi. Es varu tikai apsveikt organizatorus un novēlēt saglabāt nesatricināmu optimismu. Marianna Kunyikné Járó, Berzsenyi vidusskola, Celldömölk, Ungārija
Es domāju, ka šis konkurss ir nenovērtējams skolēnu loģiskās domāšanas attīstībai. Man patīk tas, ka skolēna panākumi ir atkarīgi ne tikai no domāšanas spējas, bet arī no drosmes uzņemties risku un improvizēt. Mgr. Radoslav Kačur, matemātikas – IT skolotājs, J.M.Hurbana Čadca vidusskola, Slovākija.

Mans viedoklis par jūsu konkursu ir ļoti pozitīvs. Lielākā daļa bērnu bija ļoti apmierināti un priecājās, ka daži jautājumi šķita diezgan sarežģīti. Bērni un es ceram, ka konkurss notiks arī nākamgad. Es ar prieku gaidu turpmāko sadarbību. Mgr. Zuzana Gavalierová, Komenského pamatskola, Poprad
Uzdevumi ir izvēlēti ļoti labi un atbilst izvirzītajam mērķim – attīstīt un veicināt loģisko domāšanu. Arī jautājumi un atbilžu lapas ir jaukas, grafiski labi izstrādātas un skolēniem saprotamas. Es novēlu jums daudz panākumu organizējot konkursu turpmākajos gados. Marcela Štulajterová, Komercijas akadēmija, Trnava
Šogad „Tribeč ul” konkursā „GENIUS LOGICUS“ piedalījās 35 skolēni. Topolcany pamatskola. 11 skolēni (četrus gadus) sacentās augstākajā kategorijā. Neņemot vērā sākotnējās izmaiņās, skolēniem bija ļoti liela interese par konkursu. Es domāju, ka piemēri ir interesanti, neparasti un atšķīrās no uzdevumiem citos konkursos. Skolēniem īpaši augstu novērtēja pēdējo konkursa kārtu, kurā katram bija jāparāda sava loģiskā spriešanas spēja, lai risinātu uzdevumus, paļaujoties tikai uz sevi.
Konkurss atstāja interesantu iespaidu.
Turpmākajiem gadiem es vēlu konkursa organizatoriem daudz radošā spēka, un ceru, ka nākamā gada konkursā būs vismaz tikpat liels skaits skolēnu kā iepriekš. Ped. Dr. Ingrīda Paulovičova (Ingrid Paulovičová), Topoľčany pamatskola Skolēni bija apmierināti; uzdevumi bija interesanti, un konkursa skolas kārta bija labi novadīta, tajā bija līdzīgi uzdevumi kā iepriekšējās kārtās. 
Mgr. Anna Zemanová, ZSŠ Electrical, Liptovský Hrádok
Konkurss radīja lielu interesi skolēnu vidū, man bieži bija jāatbild uz jautājumiem par atsevišķu skolu rezultātiem vai nākamo kārtu datumiem. Mūsu skolā mēs organizējām sagatavošanās kārtu (izmantojot uzdevumus jūsu tīmekļa vietnē). Skolēniem, kuri atrisināja visus uzdevumus, skola samaksāja konkursa dalības maksu, savukārt citi skolēni, kuri vēlējās piedalīties konkursā, paši samaksāja dalības maksu. Konkurss bija interesants, uzdevumi bija pieņemami un labā grafiskā līmenī. Inž. Štefans Fula, SSPŠ Animation, Bratislava
Pamatojoties uz savu un manas meitas pieredzi iepriekšējos SZHaK organizētajos konkursos skolēnu motivācijai, kuros iekļauti ar loģikas uzdevumi, jāpiebilst, ka pietrūka augstākā līmeņa tiešsaistes kārtas. Kad skolēni no dažādām skolām sacenšas tieši „aci pret aci”, tas veicina konkurenci un motivē skolēnus vairāk piestrādāt pie savām prasmēm nekā tad, ja viņi vieni paši sēž mājās un kaut ko risina.
Citādi es turu īkšķi par jums, jo kā fanātiska krustvārdu mīklu risinātāja, mīklu minētāja un loģisko uzdevumu risinātāja es saskatu zināmu vakuumu šādu konkursu popularizēšanā bērnu vidū.
Ar sveicieniem, es un mana meita ar nepacietību gaidām nākamā gada konkursu. 
Zdr. Emīlija Rigdova (Emília Rigdová), SOU, Poprada (Poprad)
Sākumā mani īpaši nesajūsmināja ideja par jaunu maksas konkursu sarakstes veidā, jo ir daudz līdzīgu konkursu. No uzdevumiem secīgās kārtās es secināju, ka šeit ir daudz vietas tiem gudrajiem skolēniem, kuri nevēlas mācīties papildus, lai būtu veiksmīgi olimpiādes priekšmetā, bet kuriem ir idejas un uzminēšanas spēja.
Sākotnējie konkursa priekšlikumi bija pieņemami, un man patika nodoms par veiksmīgāko dalībnieku tikšanos finālos „aci pret aci”.
Mgr. Anna Uhríkova, Vráble vidusskola
Konkurss „Genius LOGICUS” bija skolēniem pievilcīgs. Viņi uzskatīja to par interesantu un iedvesmojošu, un tādu, kas attīsta viņu saziņas spējas attiecībā uz matemātiku un loģiku... Mgr. Júlia Janeková, St. Augustine pamatskola, Považská Bystrica
Savā un Ratková pamatskolas skolēnu vārdā es vēlos pateikties par iespēju sacensties šajās loģiskajās spēlēs. Tā ir ļoti laba ideja – iesaistīt bērnus konkursā, kas pastāvīgi vairākus mēnešus palīdz viņiem trenēt prātu. Mgr. Jana MIZÍKOVÁ, Ratkovas pamatskola
PĒDĒJĀ GADA KONKURSA DALĪBNIEKU APTAUJAS REZULTĀTI 
Mēs esam apmierināti, jo aptaujas rezultāti liecina, ka:
- vismaz 94% no konkursa dalībniekiem vēlas pieteikties konkursam nākamajā gadā;
- 98% no konkursa dalībniekiem vērtē uzdevumus kā interesantus vai ļoti interesantus;
- 80% vērtē konkursa uzdevumus kā vidēji sarežģītus;
- 1: 1 bija intereses koeficients piedalīties konkursā „ACI PRET ACI” vai SARAKSTES VEIDĀ.

PIETEIKŠANĀS


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk