Īss pārskats

Var teikt, ka starptautiskā loģiskās domāšanas konkursa „Genius Logicus” sākums ir 2005. gads, kad pašreizējais konkursa direktors Timurs Zabudko (Timur Zábudko) nāca klajā ar ideju par konkursu sarakstes veidā ar nosaukumu „Young genius” („Jaunais ģēnijs”). Šo konkursu uzskata par mūsu izmēģinājuma konkursu. Konkurss sākās 2005./2006. akadēmiskajā gadā. Skolēni sacentās četrās kategorijās. Divas kategorijas bija paredzētas pamatskolas skolēniem un divas – vidusskolas skolēniem. Konkursa „Young genius” uzdevumi sākumā bija sadalīti piecās konkursa kārtās ar apzīmējumiem no A līdz F. Tā kā pagāja ilgs laiks, lai saņemtu atbildes no konkursa organizatoriem un skolām (tajā laikā konkurss notika tikai sarakstes veidā), nākamajos gados mēs samazinājām konkursa kārtu skaitu. Katram dalībniekam pēc visu konkursa kārtu veikšanas tika piešķirts prestižs sertifikāts. Atbilstoši iegūtajiem punktiem sertifikāti bija iedalīti trīs grupās (zelta, sudraba un bronzas). Papildus sertifikātiem trīs labākie uzdevumu risinātāji saņēma naudas balvu toreizējā Slovākijas valūtā – 30 tūkstošus, 15 tūkstošus un 10 tūkstošus Slovākijas kronu.


Pēc izmēģinājuma konkursa lielajiem panākumiem organizatori mēģināja izvērst šo projektu, iesaistot arī citas Eiropas valstis. Lai veicinātu izpratni par konkursu visās valstīs, 2006./2007. akadēmiskajā gadā to pārdēvēja par „Genius Logicus” („Loģikas ģēnijs"). Konkursa struktūra tika mainīta uz tādu formu, kādu mēs pazīstam tagad. Dalībnieki tika iedalīti divās vecāko skolēnu kategorijās (pamatskolas vecāko klašu un vidējās izglītības mācību iestāžu skolēni) un trīs pamatskolas skolēnu kategorijās (vidējo un jaunāko pamatskolas klašu un sākumskolas skolēni). Konkurss tika iedalīts divās kārtās. „A” kārta bez laika ierobežojuma un „B” kārta ar ierobežotu laiku. Konkurss notika Slovākijā, Čehijas Republikā, Polijā, Ungārijā, Horvātijā un Slovēnijā, un dalībniekiem tika piešķirti valsts un starptautiskā līmeņa sertifikāti. Labākajiem uzdevumu risinātājiem akadēmiskā gada beigās bija kārta, kuru tagad mēs saucam par Starptautiskā čempionāta kārtu. Pieci dalībnieki no katras kategorijas katrā valstī pēc meistara kārtas veikšanas tika apbalvoti ar naudas balvām – 5000, 3000, 2000, 1000 un 500 Slovākijas kronu apmērā, kas noapaļojot atbilst 166, 100, 66, 33 un 17 eiro.


Nākamajā – 2007./2008. akadēmiskajā gadā „Genius Logicus” konkurss tika izvērsts arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Rumānijā un Krievijā. Konkursa struktūra būtībā saglabājās tāda pati, tikai bija vēl viens jauns sacensību veids – tiešsaistē. Iesaistītie pamatskolas un vidusskolas skolēni tika apbalvoti ar diviem sertifikātiem par piedalīšanos „A” un „B” kārtā. Šajā gadā notika arī otrā starptautiskā nometne. Labākie uzdevumu risinātāji tika apbalvoti tāpat kā iepriekšējā akadēmiskajā gadā, un tika izsludināta balva Starptautiskā čempionāta labākajam uzdevumu risinātājam – 100 000 Slovākijas kronu. Nosacījums augstākās balvas – 100 000 Slovākijas kronu, t. i., EUR 3320 iegūšanai bija tāds, ka to iegūst uzdevumu risinātājs, kurš trīs gadus pēc kārtas ieņēmis pirmo vietu Starptautiskajā čempionātā.


2008./2009. akadēmiskajā gadā konkurss „Genius Logicus” atkal piesaistīja gandrīz 20 000 pamatskolas un vidējās izglītības iestāžu skolēnus no Slovākijas, Čehijas Republikas, Polijas, Ungārijas, Horvātijas, Slovēnijas, Rumānijas un Krievijas, kuri sacentās sarakstes veidā un tiešsaistē.
Uz „Genius Logicus” koncepcijas pamata tika izstrādāts jauns projekts ar nosaukumu „Maxitest”, informāciju par kuru jūs varat atrast www.maxitest.eu.

PIETEIKŠANĀS


EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk