Maxi Test

"B" Konkurss ar laika ierobežojumu

Konkursa dalībnieki var risināt uzdevumus divos veidos – tiešsaistē un uz papīra. Vairāk informācijas Piedalīšanās veidi.

Konkursa dalībnieki saņem 10 uzdevumus, kas jāatrisina apmēram 70 minūtēs. Uzdevumi tiek novērtēti pēc sarežģītības līmeņa ar no 1 līdz 5 punktiem, bet faktiski tie ir nedaudz vieglāki par „A” konkursa uzdevumiem, tādēļ tos var atrisināt ierobežotā laikā.

Pēc reģistrēšanās skola no skolas profila var izdrukāt uzdevumus un atbilžu lapas, un pēc tam līdz termiņa beigu datumam ieskanētās atbilžu lapas nosūtīt organizatoram.

Uzdevumu risināšana visās iesaistītajās skolās notiks martā un aprīlī, koordinatora uzraudzībā, piedaloties citiem dalībniekiem (līdzīgi kā skolas eksāmens), un ar hronometrētu laiku, lai iegūtu atšķirīgu punktu skaitu uzvarētāju izlases sarindošanai pēc ieņemtajām vietām.
Precīzi konkursu un konkursa uzdevumu izpildes datumi ir pieejami tikai pēc paziņojumos norādītā pieteikšanās termiņa beigu datuma. „A” konkursam tas parasti ir uzreiz pēc pieteikšanās termiņa beigu datuma, un „B” konkursam – 2–3 nedēļas pēc pieteikšanās termiņa beigu datuma.

Organizators nosaka apmēram desmit dienas, kuru laikā koordinators un konkursa dalībnieki paši izvēlas uzdevumu risināšanai viņiem vispiemērotāko datumu.

„B” konkursa dalībnieki var piedalīties konkursā neatkarīgi no tā, vai viņi ir piedalījušies „A” konkursā.

Labākie konkursa dalībnieki katrā kategorijā saņems starptautiska līmeņa sertifikātu (!), kurā norādīta viņu ieņemtā vieta visu astoņu valstu dalībnieku vidū! Labākie 24 konkursa dalībnieki saņems naudas balvas (skatīt šeit turpmāk!) Citi konkursa dalībnieki no jūsu valsts saņems sertifikātu, kur norādīta grupa, kurā tie iekļauti.
Naudas balvas katrā kategorijā tiks piešķirtas uzvarētājiem starptautiskajā čempionātā, kurā piedalās pirmo trīs vietu ieguvēji kategorijā, t. i., kopā trīs dalībnieki no katras iesaistītās valsts.

 Balvas laikā ierobežotajā konkursā 

  05-Sākumskolas skolēni 04-Pamatskolas jaunāko klašu skolēni 03-Pamatskolas vidējo klašu skolēni 02-Pamatskolas vecāko klašu skolēni 01-Vidējās izglītības iestāžu skolēni
1. 120 LVL 120 LVL 120 LVL 120 LVL 120 LVL
2. 70 LVL  70 LVL  70 LVL  70 LVL  70 LVL 
3. 45 LVL  45 LVL  45 LVL  45 LVL  45 LVL 
4.  25 LVL 25 LVL  25 LVL  25 LVL   25 LVL
5-24 10 LVL  10 LVL   10 LVL   10 LVL   10 LVL  

Kategorija 06 – Bens – nav naudas balvas.

Termiņi
Skolēniem dalībai konkursā 2011/12 ir jāpiesakās mūsu tīmekļa vietnē ar skolotāja koordinatora līdz 2011. gada 15. oktobrim.
 
Tiem skolēniem, kuri vēl nav piedalījušies prestižajā starptautiskajā loģikas konkursā GENIUS LOGICUS, ir iespēja pārbaudīt savus spēkus tiešsaistes konkursā 
Šogad esam sagatavojuši naudas balvas koordinatoriem, lai paustu pateicību par sadarbošanos ar mums. Sīkāka informācija atrodama sadaļā Koordinators/balvas.
Balvas

Visi konkursa dalībnieki saņem nacionālos, bet uzvarētāji un laureāti – starptautiskos sertifikātus.

Tarifi

Konkurss ar laika ierobežojumu

2 LVL/skolēn

Skolēniem, kuri vēl nav piedalījušies konkursā „GENIUS LOGICUS”, ir iespēja bez maksas pārbaudīt savus spēkus online konkursā. Tikai tad, ja vēlaties saņemt diploma oriģinālu, jums būs papildu jāiemaksā dalībnieka abonenta maksa (diploma oriģināls tiek drukāts uz kvalitatīva A4 formāta papīra ar sauso druku un metalizētām krāsām).

Kontakti

Ja rodas jautājumi vai problēmas, lietojot sistēmu, kā arī reklamācijām Jūs varat izmantot:

1. elektronisko pastu;
2. mūsu tīmekļa vietnes sadaļu „Reklamācijas un jautājumi“;
3. Skype: anton.vass.

Ja sūtat mums e-pastu angļu, krievu, poļu, čehu vai slovāku valodā, mēs atbildēsim Jums 24 stundu laikā. Ja lietosit citu valodu, Jūs saņemsit atbildi ne vēlāk kā 2–3 dienu laikā.

Katrā valstī mums ir viena sadarbības skola, kura nodrošina diplomu nosūtīšanu un atrisināto uzdevumu saņemšanu, kā arī sadarbojas ar mums, rīkojot čempionātu savā valstī. Ja vēlaties kļūt par mūsu sadarbības skolu vai arī Jums ir radušies kādi jautājumi par konkursu, rakstiet mums uz info@geniuslogicus.eu

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk