Maxi Test

Kombinētais „A+B” konkurss

Tas nozīmē, ka dalībnieki būs vienlaicīgi iesaistīti abos veidos „A” un „B” (to ļauj atsevišķo daļu laika grafiks – „A” daļa notiek no novembra līdz decembrim, „B” daļa – martā), tā iegūstot nozīmīgu ietaupījumu no dalības maksām (skatīt šeit turpmāk). Konkursa dalībnieki var iegūt sertifikātu „A” daļā un naudas balvu „B” daļā!

Tā kā gan „A”, gan „B” veida konkursam ir savas stiprās puses, mēs jums iesakām pieteikties kombinētajam „A + B” konkursam, lai „A” konkursā, kas notiek sarakstes veidā, varētu vispirms iepazīties ar uzdevumiem, kuru risināšanai nepieciešams ilgāks laiks, un saprast to risināšanas principu, un līdz ar to iegūt labāku vērtējumu „B” konkursā ar ierobežotu laiku uzdevumu risināšanai. Mēs no pieredzes zinām, ka tiem, kuri ir risinājuši līdzīgus uzdevumus „A” konkursā, laika ziņā būs nozīmīgas priekšrocības „B” konkursā (Uzdevumi „B” konkursā nav vienādi ar uzdevumiem „A” konkursā, bet dažiem ir vienāds pamats).

Tiem, kuri trīs reizes pēc kārtas ir pieteikušies uz kombinēto „A”+„B” konkursu un trešo reizi piedalās tajā kā pamatskolas vecāko klašu un vidējās izglītības mācību iestāžu skolēni, uz visās trijās reizēs saņemto punktu summas pamata ir tiesības kļūt par vispārējo uzvarētāju un saņemt 3330 EUR!

Termiņi

Skolēniem dalībai konkursā 2011/12 ir jāpiesakās mūsu tīmekļa vietnē ar skolotāja koordinatora līdz 2011. gada 15. oktobrim.

Tiem skolēniem, kuri vēl nav piedalījušies prestižajā starptautiskajā loģikas konkursā GENIUS LOGICUS, ir iespēja pārbaudīt savus spēkus tiešsaistes konkursā 
Šogad esam sagatavojuši naudas balvas koordinatoriem, lai paustu pateicību par sadarbošanos ar mums. Sīkāka informācija atrodama sadaļā Koordinators/balvas.

Balvas

Visi konkursa dalībnieki saņem nacionālos, bet uzvarētāji un laureāti – starptautiskos sertifikātus.

Sacenšas par balvu LVL 3000 apmērā.

 

Tarifi

Kombinētais „A+B” konkurss

3 LVL/skolēn

Skolēniem, kuri vēl nav piedalījušies konkursā „GENIUS LOGICUS”, ir iespēja bez maksas pārbaudīt savus spēkus online konkursā. Tikai tad, ja vēlaties saņemt diploma oriģinālu, jums būs papildu jāiemaksā dalībnieka abonenta maksa (diploma oriģināls tiek drukāts uz kvalitatīva A4 formāta papīra ar sauso druku un metalizētām krāsām).

Kontakti

Ja rodas jautājumi vai problēmas, lietojot sistēmu, kā arī reklamācijām Jūs varat izmantot:

1. elektronisko pastu;
2. mūsu tīmekļa vietnes sadaļu „Reklamācijas un jautājumi“;
3. Skype: anton.vass.

Ja sūtat mums e-pastu angļu, krievu, poļu, čehu vai slovāku valodā, mēs atbildēsim Jums 24 stundu laikā. Ja lietosit citu valodu, Jūs saņemsit atbildi ne vēlāk kā 2–3 dienu laikā.

Katrā valstī mums ir viena sadarbības skola, kura nodrošina diplomu nosūtīšanu un atrisināto uzdevumu saņemšanu, kā arī sadarbojas ar mums, rīkojot čempionātu savā valstī. Ja vēlaties kļūt par mūsu sadarbības skolu vai arī Jums ir radušies kādi jautājumi par konkursu, rakstiet mums uz info@geniuslogicus.eu

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk