Maxi Test
 
 

Ievads

 
 

Konkursa noteikumi

1. Konkurss ir par uzdevumu, prāta asināšanas uzdevumu un mīklu loģiskajiem risinājumiem. Konkurss ir paredzēts visiem jaunākā vecuma un vecākiem skolēniem pamatskolās un vidējās izglītības iestādēs.
Katrā skolā jābūt skolotājam-koordinatoram (to nosaka skolas direktors), kurš būs starpnieks saziņā starp skolēniem un organizatoriem.

2. Konkursa daļas ir KONKURSS SARAKSTES VEIDĀ, kurā dalībnieki saņem 20–30 uzdevumus, un KONKURSS AR IEROBEŽOTU LAIKU, kurā dalībnieki saņem līdz 10 uzdevumiem.

3. Konkursa dalībnieki var pieteikties trīs veidos:
„A” – KONKURSS SARAKSTES VEIDĀ – ilgst no 5 līdz 6 nedēļām no oktobra līdz decembrim, „B” – KONKURSS AR IEROBEŽOTU LAIKU – ilgst apmēram 70 minūtes, notiek martā vai aprīlī,
KOMBINĒTAIS „A+B” KONKURSS. „A” un „B” konkurss tiek vērtēts atsevišķi.

4. Pamatskolas vai vidējās izglītības iestādes skolēns reģistrējas, iesniedzot koordinatoram pieteikuma veidlapu un pārskaitot dalības maksu uz organizatora bankas kontu, maksājuma uzdevumā norādot skolas ID kodu (kuru skolai piešķir organizators).
Skolām jānorāda bankas konta numurs, no kura jāpārskaita dalības maksas!!!
Ja pieteikuma veidlapā nebūs norādīts bankas konta numurs, organizators nevarēs maksājumus saistīt ar attiecīgo skolu.
Nenomaksājot dalības maksas nebūs iespējams iesaistīties konkursā.
Organizatoram katrai skolai jāpiešķir ID kods, kas skolai jānorāda, jo īpaši reģistrējoties, veicot maksājumus, uz atbilžu lapām vai jebkurā sarakstē ar organizatoriem. Ja tas netiks ievērots, organizators neuzņemas atbildību ne par kādiem pārpratumiem, kas tādēļ radušies.

5. Katram uzdevumam ir vērtība punktos. Par pareizi atrisinātu uzdevumu konkursa dalībnieks saņem noteiktu punktu skaitu. Uzdevumiem ir skaidri risinājumi un risināšanas termiņi; veids, kā tos risināt un nosūtīt atpakaļ, tiks paziņots atsevišķi katram izsludinātajam konkursam.

6. Pareizās atbildes koordinatoram nosūtīs un izliks internetā uzdevumu instrukcijās minētajā datumā. Organizators ar punktiem novērtē risinājumus atbilžu lapās. Sarakstes veida konkursā uzvarētājus atlasīs pēc iegūto punktu summas, un balva būs valsts vai starptautiska līmeņa sertifikāts tajā grupā, kurā iekļauts konkursa dalībnieks. Laikā ierobežotajā konkursā uzvarētāju nosaka pēc iegūto punktu kopējā skaita. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, izšķirošais ir uzdevumu risināšanai patērētais laiks. Dalībnieki, kuri ierindojas pirmajās vietās savā kategorijā un valstī, turpina sacensties starptautiskajos čempionātos un var cīnīties par nozīmīgu naudas balvu! Transporta izmaksas sedz paši konkursa dalībnieki. Pārējie uzvarētāji saņem mazākas balvas vai iegūst valsts vai starptautiska līmeņa sertifikātus, ņemot vērā grupu, kurā iekļauts dalībnieks.

7. LAIKĀ IEROBEŽOTIE KONKURSI notiek visās iesaistītajās skolās visās valstīs, koordinatora uzraudzībā un ar laika hronometrāžu. Hronometrāža nozīmē, ka koordinators uz atbilžu lapām norāda laiku, ja dalībnieki atrisina uzdevumus pirms risināšanai atvēlētā laika un ja atbilžu lapas paredzēts nosūtīt pa pastu. Laiks tiks atzīmēts automātiski, ja jūs ievadīsiet risinājumus tiešsaistē.

8. Ja konkursa dalībnieks nevar piedalīties KONKURSĀ AR LAIKA IEROBEŽOJUMU, viņš/viņa vai koordinators var norādīt alternatīvu, jo dalībniekam, kurš nepiedalās konkursā, dalības maksa netiks atmaksāta.

9. Uzvarētāju un dalībnieku saraksts, kā arī atsevišķu skolu rezultāti tiks publicēti organizatora tīmekļa vietnē un nosūtīti arī uz koordinatora e-pasta adresi.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk