Maxi Test
 
 

Ievads

 
 

Norādījumi skolēnu reģistrēšanai „A”, „B” un „A+B” konkursam

1. Skolām, kuras konkursā iesaistās pirmo reizi, jāizmanto opcija „Reģistrēt jaunu skolu”. Pēc reģistrēšanās jums piešķirs skolas ID, kuru nosūtīs uz jūsu e-pasta adresi. Pēc tam reģistrējiet skolēnus izmantojot opciju „Reģistrācijas datubāze”.

2. Skolām, kuras jau kādreiz piedalījušās konkursā, jau ir piešķirts skolas ID kods. Pieteikt jaunus dalībniekus vai veikt izmaiņas var izmantojot „Reģistrācijas datubāzi”. Ja dalībnieki mēģinās pieteikties, izmantojot sistēmas opciju „Reģistrēt jaunu skolu”, viņus uzskatīs par jaunu skolu un automātiski piešķirs jaunu ID kods, tā radot dublēšanos.

3. Skolotājs-koordinators skolēnus reģistrē tiešsaistē. Priekšrocība reģistrācijai internetā ir tāda, ka jūs ātri saņemat (ar e-pastu) reģistrācijas sarakstu ar reģistrētajiem skolēniem un skolām. Sarakstā ir arī skolas ID kods un atsevišķu skolēnu ID kodi un paroles. ID kods jānorāda visā sarakstē ar organizatoriem.

4. Ja esat aizmirsis savu paroli, izmantojiet opciju „Aizmirsi paroli?“ Tad uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīta nejaušā kārtībā izvēlēta parole.

5. Ja esat aizmirsis savas skolas ID kodu, tad sazinieties ar mums ar e-pasta palīdzību vai izmantojiet opciju „Sūdzības un jautājumi”.

6. Pirms reģistrēšanās uzmanīgi izlasiet iedaļu „Piedalīšanās metode un veidi” un „Samaksa”.

Ja vēlaties izdrukāt un izplatīt skolēniem pilnīgu informāciju par konkursu, mēs esam sagatavojuši īsu informācijas kopsavilkumu, kuru var atrast iedaļā „Informācija skolēniem”.

Reģistrējot skolu, jānorāda (vai, ja tā jau ir reģistrēta, jāpievieno) jūsu vai skolas e-pasta adrese un skolas faksa numurs. Citādi mēs nevarēsim ar jums sazināties.

 

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk