Maxi Test

Maksas un maksāšanas metodes

„A” Konkurss / „B” Konkurss

2 LVL/skolēn 

 „A+B” Konkurss

3 LVL/skolēn 

 

Dalības maksas visiem reģistrētajiem skolēniem sistēma aprēķinās un nosūtīs uz jūsu e-pasta adresi kopā ar reģistrācijas apliecinājumu. Apmaksa jāveic ar vienu maksājumu uz šādu bankas kontu: xxxxxxxxxxxx

Valstīs, kurās konkurss notiek pirmo gadu, konkursa pieteikumu reģistrēšanas termiņa beigu datumā bankas konta numuru nosūtīs kopā ar uzaicinājumu norādīt skolēnu skaitu.
Bankas konts vienmēr ir atvērts katrā atsevišķā valstī. Skolām nav jāveic pārvedumi ārzemju valūtā. Neaizmirstiet norādīt skolas ID kodu, lai organizatori varētu identificēt maksājumu.

Dalībnieku maksas jāsamaksā ne vēlāk kā 10 dienas pēc reģistrācijas termiņa beigām.

Ja maksājumu veic kāds cits, nevis skola, piemēram, vecāku apvienība, skolēni, vecāki utt., maksājuma uzdevumā jānorāda skolas ID kods.

Lūdzam maksājuma veikšanas vietā (pasta nodaļa, banka utt.) uzzināt, kur jūs varat ierakstīt skolas ID kodu, lai tas būtu redzams maksājuma saņēmējam – konkursa organizatoram.
Ja ID kods nav norādīts, mēs konkrēto maksājumu nevaram attiecināt uz attiecīgo skolu.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk