Maxi Test
 
 

Ievads

 
 

Koordinatora prēmija

Ņemot vērā skolotāju-koordinatoru pūles un darbu, lai veicinātu unikālo „GENIUS LOGICUS” konkursu, kā mūsu pateicības apliecinājumu mēs piedāvājam šādus atlīdzības veidus:

1. 15% no jūsu skolas skolēnu reģistrācijas maksām;

2. 2 LVL par katru jaunu skolu, kuru skolotājs-koordinators iesaista konkursā ar noteikumu, ka reģistrējoties jaunā skola norāda tā koordinatora ID kodu, kurš to ir iesaistījis;

3. 20 LVL par nozīmīgu palīdzību informācijas izplatīšanā par konkursu vai par palīdzību informācijas iegūšanā par skolām, piemēram: skolu datubāze (ar vismaz simts ierakstiem) ar e-pasta adresēm vai faksa numuriem utt. Atlīdzība tiks maksāta tikai tiem koordinatoriem, kuru kopējā atlīdzība pārsniedz 3 LVL.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk