Регистрация на ново училище

Данни за контакт
Fakturačná adresa (ak je iná ako Kontaktná adresa)
Банкови детайли
Координатор
Данни на заявителя
IKO
 Нашето училище се занимава с предприемачество
 Cме регистрирани по ДДС
 Не сме регистрирани по ДДС
Данъчно облагаемо лице се явява всяко лице, което изпълнява търговска дейност в страната си независимо, не само като платец на данъци но и осъществява търговска дейност, например отдаване под наем и други.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk