Registracija škole

Prije nego ćete se prijaviti kao nova škola, provjerite na ovom linku da li vam u prošlim godištima nije bio već dodijeljen ID-kod.
Popis vsih do sada uključenih škola
U slučaju da ste ID-kod i ime za prijavljivanje izgubili, možete ga zatražiti kod organizatora putem e-maila ili pomoću izbora "Pitanja i reklamacije" na našoj web-stranici .

Odaberite slovo s kojim počinje vaš grad

A B C Č Đ D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z ŽOvdje se prijavljuju samo škole koje do sada nisu bile uključene u natjecanje! Škole koje su se u bilo kojem prošlom godištu natjecale i već im je dodijeljen ID-kod i lozinka, prijavljuju se isključivo preko Evidencijske baze podataka. U slučaju da ne možete naći ID-kod škole, možete ga zatražiti odašiljanjem e-maila organizatoru ili posredstvom dijela "Reklamacije i pitanja" na našoj web-stranici.

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk