Registracija nove škole

Kontaktni podaci
Adresa za naplatu (ako je drugačija od adrese za kontakt)
Bankovna veza
Koordinator
Podaci za prijavljivanje
Matični broj poduzeća
 Naša škola poduzima
 Smo platioci PDV
 Nismo platioci PDV
Osoba koja plaća porez je osoba koja obavlja bilo kakvu ekonomsku djelatnost neovisno, dakle ne samo platiša poreza, već bilo koji subjekt koji je poduzetnik ili obavlja poduzetničku djelatnost, primjerice iznajmljivanje i slično.

EUROGENIUS GROUP s.r.l., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankovni račun: VUB Snina, SLOVAKIA
IBAN: SK53 0200 0000 0021 9635 5055

webdesign & software © bart.sk