Jaunu skolu reģistrācija

Kontaktinformācija
Fakturačná adresa (ak je iná ako Kontaktná adresa)
Bankas informācija
Koordinators
Pieteikšanās informācija
ID
 Mūsu skola veic uzņēmējdarbību.
 Mēs esam PVN maksātāji
 Mēs neesam PVN maksātāji.
Ar nodokļiem apliekama persona ir persona, kas veic jebkuru saimniecisko darbību, respektīvi, ne vien nodokļu maksātājs, bet jebkurš subjekts, kas veic uzņēmējdarbību vai nodarbojas ar saimniecisko darbību, kā, piemēram, nomu u.c.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk