Registrácia novej školy

Kontaktné údaje
Fakturačná adresa (ak je iná ako Kontaktná adresa)
Bankové spojenie
Koordinátor
Prihlasovacie údaje
IČO
 Naša škola podniká
 Sme platcovia DPH
 Nie sme platcovia DPH
Zdaniteľná osoba je osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnost nezávisle, t.j. nielen platiteľ dane ale hocijaký subjekt, ktorý podniká alebo vykonáva podnikateľskú činnosť, ako napr. prenájom a pod.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk