Zoznam všetkých doteraz zapojených škôl

# Mesto Názov školy Ulica
61 Bratislava ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ Škarniclova 1
62 Bratislava ZŠ Tbiliská Tbiliská 4
63 Bratislava-Devínska Nová Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia J. Jonáša 5
64 Bratislava-Dúbravka Súkromná základná škola 1.- 4.ročník Batkova 2
65 Bratislava IV Základná škola s materskou školou Hargašova 5
66 Bratislava-Karlova Ves SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska cesta 1
67 Bratislava-Karlova Ves Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA Majerníkova 60
68 Bratislava-Karlova Ves Základná škola Karloveská 61
69 Bratislava-Karlova Ves Základná škola Veternicova 20
70 Bratislava-Lamač Malokarpatske namestie 1 Malokarpatske namestie 1
71 Bratislava-Lamač Základná škola s materskou školou Malokarpatské námestie 1
72 Bratislava-Lamač Základná škola s MŠ Malokarpatské nám. 1
73 Bratislava-Nové Mesto Súkromná stredná odborná škola HOST Riazanská 75
74 Bratislava-Nové Mesto Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Teplická 7
75 Bratislava-Nové Mesto Základná škola s materskou školou Odborárska 2
76 Bratislava-Nové Mesto Základná škola s MŠ Cádrova 23
77 Bratislava-Nové Mesto Základná škola s MŠ Riazanská 75
78 Bratislava-Nové Mesto ZS s MS Odborarska Odborarska
79 Bratislava-Petržalka Cirkevná základná škola Narnia Beňadická 38
80 Bratislava-Petržalka Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35
81 Bratislava-Petržalka Gymnázium Svätej Rodiny Gercenova 10
82 Bratislava-Petržalka Spojená škola - Ev.Gym. Tupolevova 20
83 Bratislava-Petržalka SPŠ elektrotechnická Hálova 16
84 Bratislava-Petržalka Stredné odborné učilište strojárske Vranovská 4
85 Bratislava-Petržalka Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby Vlastenecké námestie 1
86 Bratislava-Petržalka Základná škola Gessayova 2
87 Bratislava-Petržalka Základná škola Lachova 1
88 Bratislava-Petržalka Základná škola Tupolevova 20
89 Bratislava-Rača Gymnázium Hubeného 23
90 Bratislava-Rusovce Základná škola s MŠ Vývojová 228

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk