Yeni okul kaydı

İletişim bilgileri
Fakturačná adresa (ak je iná ako Kontaktná adresa)
Banka bilgileri
Koordinatör
Giriş verileri
IČO
 Naša škola podniká
 Sme platcami DPH
 Nie sme platcami DPH
Zdaniteľná osoba je osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnost nezávisle, t.j. nielen platiteľ dane ale hocijaký subjekt, ktorý podniká alebo vykonáva podnikateľskú činnosť, ako napr. prenájom a pod.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: +421/57/762 2982, E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk