Zwięzły przegląd

                Za początek międzynarodowego konkursu logicznego Genius logicus można uznać  rok 2005, kiedy obecny dyrektor konkursu Timur Zábuďko przedstawił koncepcję konkursu korespondencyjnego o nazwie Młody Geniusz, który uznajemy za nasz projekt pilotażowy. Konkurs ostartował w roku szkolnym 2005/2006. Uczniowie uczestniczyli w czterech kategoriach, przy czym dwie z nich były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, a dwie dla uczniów szkół średnich. Zadania konkursowe przebiegały pierwotnie w pięciu rundach, oznaczonych symbolami literowymi od  A po F. Ze względu na przedłużającą się komunikację między organizatorami konkursu a szkołami (przebiegała ona wyłącznie korespondencyjnie) w dalszych latach ograniczyliśmy ilość rund. Każdy uczestnik, po zaliczeniu wszystkich rund konkursu uzyskiwał prestiżowy certyfikat – złoty, srebrny lub brązowy, w zależności od ilości uzyskanych punktów. Oprócz certyfikatu trzech najlepszych uczestników otrzymywało nagrodę w wysokości 30, 15 i 10 tysięcy w tym czasie koron słowackich.  

 

                Po ogromnym sukcesie konkursu pilotażowego organizatorzy postanowili poszerzyć projekt o inne kraje europejskie. W roku szkolnym 2006/2007, nazwa Młody Geniusz została zastąpiona nazwą Genius logicus, dzięki czemu stała się zrozumiała dla zainteresowanych z różnych krajów, a struktura konkursu zmieniła nieco swoją postać charakter i uzyskała dzisiejszy charakter. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć kategorii: Starsi uczniowie i Młodsi uczniowie szkół podstawowych oraz Starsi uczniowie, Młodsi uczniowie i Najmłodsi uczniowie szkół średnich. Do dziś konkurs przebiega w dwóch rundach – A i B, przy czym pierwsza z nich odbywa się bez pomiaru czasu, natomiast na rozwiązanie zadań w drugiej istnieje odpowiedni limit czasowy. Dotychczasowe edycje  konkursu przebiegały na Słowacji, w Czechach,w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i w Słowenii a ich uczestnicy zostali nagrodzeni certyfikatami krajowymi i międzynarodowymi. Najlepsi z nich na końcu roku zorganizowano dodatkową rundę, którą dziś nazywamy rundą mistrzowską lub Mistrzostwami Międzynarodowymi. Pięciu uczestników w każdej kategorii w każdym państwie po ukończeniu konkursu otrzymali nagrodę finansową w wysokości 5000, 3000, 2000, 1000 i 500 koron słowackich, czyli po zaokrągleniu: 166, 100, 66, 33 i 17 €.

 

                W kolejnym roku szkolnym - 2007/2008 konkurs Genius logicus trafił do dalszych krajów Europy – do Rumunii i Rosji. Struktura konkursu pozostała bez zmian, po raz pierwszy jednak jego uczestnicy oprócz formy korespondencyjnej mieli także możliwość udziału online. Uczestniczący uczniowie otrzymali dwa certyfikaty, oddzielnie za każdą z rund – A i B. W roku tym odbyły się już drugie Mistrzostwa Międzynardowe. Najlepsi uczestnicy ortzymali, podobnie jak w roku poprzednim, nagrody finansowe.

                W roku szkolnym 2008/2009 do konkursu Genius logicus przystąpiło prawie 20000 uczniów szkół podstawowych i średnich ze Słowacji, Czech, Polski, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Rumunii i Rosji, którzy rozwiązywali zadania konkursowe zarówno metodą korespondencyjną, jak i metodą online.

Na podstawie metody online w konkursie Genius logicus został opracowany nowy projekt pod nazwą Maxitest, z którym można się zapoznać na stronie: www.maxitest.eu.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SŁOWACJA
Tel./Fax: 00421 /905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Rachunek bieżąci: 82 1020 2964 0000 6202 0063 0053 -  PKO Bank Polski Krosno

webdesign & software © bart.sk