Maxi Test
 
 

O nas

 
 

Regulamin

1. Treścią konkursów GENIUS LOGICUS, GENIUS MATEMATICUS i MASTER OF SUDOKU jest rozwiązywanie zadań matematycznych, zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Do konkursu mogą dołączyć wszyscy uczniowie i studenci szkół średnich i podstawowych.

W każdej szkole powinien być wybrany przez dyrektora szkoły nauczyciel - koordynator, który będzie łącznikiem pomiędzy uczniami i organizatorem.

2. Zawodnik może do konkursów dołączyć w ten sposób, że się zarejestruje i wpłaci opłatę uczestnictwa. Konkurs GENIUS MATEMATICUS przebiega w grudniu a konkurs MASTER OF SUDOKU on-line przebiega od marca do kwietnia 2015.

3. Uczeń / student zgłosi się poprzez oddanie zgłoszenia koordynatorowi i wpłacenie opłaty na konto bankowe koordynatora z podaniem kodu ID szkoły (który poda szkole organizator) za pośrednictwem koordynatora. Szkoły muszą podawać numer konta bankowego, z którego zostanie opłata uczestnictwa w konkursie zapłacona !!! Bez podania numeru konta bankowego w zgłoszeniu organizator nie będzie w stanie połączyć płatność z konkretnym zawodnikiem.
Bez zapłacenia opłaty uczestnictwa nie będzie możliwe włączyć kandydata do konkursu.

Organizator przydzieli każdej szkole "kod ID szkoły", który szkoła musi podawać zwłaszcza w zgłoszeniu, podczas płatności, w odpowiedziach i podczas wszelkiej komunikacji pisemnej z organizatorem. W wypadku zaniedbania tego obowiązku organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nieporozumienia. Organizator przydzieli każdemu uczestnikowi konkursu Symbol wariabilny, który uczestnik konkursu musi podawać zwłaszcza w zgłoszeniu, podczas płatności, w odpowiedziach i podczas wszelkiej komunikacji pisemnej z organizatorem. W wypadku zaniedbania tego obowiązku organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nieporozumienia.

4. Każde zadanie ma swoją własną wartość punktową. Poprzez jego prawidłowe rozwiązanie rozwiązujący uzyskuje podaną ilość punktów. Zadania mają albo jednoznaczne, albo najlepsze możliwe rozwiązanie, przy czym terminy, sposób rozwiązania i oddania będą podawane osobno w wypadku każdego zadania konkursowego.

5. Zawodnik prześle lub wypełni on-line arkusz odpowiedzi do daty terminu ostatecznego, podanego w poleceniach.

6. Prawidłowe rozwiązania będą opublikowane w dniu podanym w poleceniach dla zawodników. Formularze odpowiedziowe ocenia organizator. W konkursach zostaną wybrani zwycięzcy na podstawie sumy uzyskanych punktów, a w wypadku identycznego wyniku na podstawie osiągniętego czasu.
Premia zostanie wypłacona rozwiązującemu za najlepsze rozwiązanie w sensie regulaminu i warunków konkursu. W wypadku, że najlepsze rozwiązanie będzie osiągnięte przez mniej niż dziesięć zawodników, premia zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy nich. Jeżeli będzie ich więcej niż 10, zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs dla finalistów, którzy będą walczyć o premię w konkursie on-line z mierzeniem czasu.

7. Bardziej dokładne polecenia co do sposobu mierzenia czasu, terminy oddania formularzy odpowiedziowych, sposób wypełniania formularzy odpowiedziowych i inne szczegóły organizacji konkursów zostaną opublikowane na stronach.

8. W wypadku, że zawodnik nie może wziąć udział w konkursie, może wyznaczyć zastępcę, ponieważ opłata za zawodnika, który nie weźmie udziału w konkursie, nie podlega zwrotowi.

9. Lista zwycięzców i wyniki zawodników zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SŁOWACJA
Tel./Fax: 00421 /905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Rachunek bieżąci: 82 1020 2964 0000 6202 0063 0053 -  PKO Bank Polski Krosno

webdesign & software © bart.sk