Despre noi

 
 

Regulile concursului "Genius Logicus"

1. Esenţa concursului constă în rezolvări de probleme logice, ghicitori şi rebusuri. La concurs pot participa toţi elevi din şcolile generale, profesionale şi licee.
La fiecare şcoală ar trebui numit, de către director, un cadru didactic-coordonator, care va fi persoana de contact între elevi şi organizator.

2. Concursul constă din CONCURS PRIN CORESPONDENŢĂ, în care concurenţii primesc în total 20-30 de probleme şi etapa CONCURS CONTRA CRONOMETRU în care concurenţii primesc 10 probleme.

3. Concurenţii pot participa la concursuri în trei moduri diferite:
  A" – CONCURSUL FĂRĂ CRONOMETRU – durează între 5-6 săptămâni în perioada octombrie - decembrie,
"B" – CONCURSUL CU CRONOMETRU – durata acestuia este de aprox. 70 min. în perioada martie - aprilie,
"COMBINATE "
Formele A şi B se evaluează independent una de alta.

4. Elevul se poate înscrie prin predarea formularului de înscriere la coordonator şi achitarea taxei în contul bancar în care trebuie trecut codul ID al şcolii (atribuit de către organizator)
Şcolile trebuie să înscrie contul bancar din care se va plăti taxa de participare la concurs !!!
Fără înscrierea contului bancar în formularul de înscriere organizatorul nu are posibilitatea atribuirii plăţii taxei şcolii respective.
Fără plata taxei de participare, cel interesat nu poate fi înscris în concurs.
Organizatorul va atribui fiecărei şcoli „codul ID al şcolii“, pe care şcoala trebuie să-l înscrie, în speţă, în formularul de înscriere, cu prilejul plăţii, în formularele de răspunsuri şi cu prilejul comunicării scrise cu organizatorul concursului. În cazul neglijării acestei obligaţii, organizatorul nu are nici un fel de răspundere pentru neânţelegerile apărute.

5. Fiecare problemă are valoare proprie de punctaj. Prin rezolvarea ei corectă, rezolvatorul obţine punctajul respectiv. Problemele au rezolvarea univocă iar termenele de rezolvare şi de predare vor fi trecute separat la fiecare subiect. În cazul în care concurentul rezolvă forma tipărită a subiectului, rezolvările trebuie completate citeţ sub forma prezentată în formular în locul pentru răspunsuri corecte, în rubrica „răspunsuri“ În caz contrar concurentul riscă ca, răspunsul lui să fie considerat incorect.

6. Rezolvările corecte vor fi trimise coordonatorului sau vor fi publicate la data trecută în indicaţiile pentru subiecte. Răspunsurile evoluează organizatorul. ÎN CONCURSUL FĂRĂ CRONOMETRU câştigătorii vor fi stabiliţi pe baza sumei punctelor obţinute şi vor fi premiaţi cu certificate internaţionale sau naţionale în funcţie de zonă în care au fost clasificaţi. În CONCURSUL CONTRA CRONOMETRU câştigătorul va fi stabilit în funcţie de punctajul acumulat. În cazul punctajului egal, decisiv este timpul obţinut. Cei mai buni concurenţi, care se clasează la categoria sa, în ţara sa, pe primul loc, se vor califica la campionatul internaţional şi pot lupta pentru premii financiare lucrative! Cheltuielile de transport sunt suportate de concurenţi.Ceilalţi câştigători vor primi premii financiare mai mici sau certificate internaţionale sau naţionale în funcţie de clasificare.

7. Concurentul va trimite sau va completa online răspunsuri până la termenul trecut în indicaţii. În cazuri întemeiate, mai ales atunci când coordonatorul anunţă acest lucru la timp sau subiectele se pierd pe drum spre organizator, acesta poate să ia în considerare asemenea stări de fapt şi să rezolve individual aceste situaţii în funcţie de termenul de prelucrare a rezultatelor. Organizatorul nu returnează răspunsurile corectate, numai în cazul unor inadecvenţe, la cererea coordonatorului, trimite copie după răspunsuri.

8. CONCURSUL CONTRA CRONOMETRU are loc la toate şcolile participante, în toate ţări, sub supravegherea coordonatorului şi măsurarea timpului. Măsurarea timpului înseamnă că coordonatorul va trece pe foaia cu răspunsuri, la predarea răspunsurilor timpul , în cazul în care concurentul face acest lucru înaintea timpului stabilit sau timpul va fi afişat automat în cazul subiectelor rezolvate online.

9. Concurentul poate participa la conursul cu măsurarea timpului online sau sub forma clasică(mai mult în partea COORDONATOR).
Pentru asigurarea obiectivităţii etapei CONCURS CONTRA CRONOMETRU care are loc în forma clasică adică pe formulare tipărite, rezultatele trebuie să fie verificate de cel puţin doi coordonatori! De aceea în organizarea acestei etape trebuie să se cupleze 2 sau mai multe şcoli! Numărul maxim de concurenţi nu este limitat. În cazul în care rezultatele etapei CONCURS CONTRA CRONOMETRU nu vor fi verificate reciproc, nu se vor putea acorda concurenţilor eventualele câştiguri sau certificate. În acest scop pot fi cuplate şcoli indiferent de categorie, deci şi şcoli generale cu licee pentru că, fiecare concurent primeşte subiecte separate.
În cazuri deosebite pot fi încheiate cu organizatorul concursului înţelegeri, în aşa fel, ca să fie asigurată obiectivitatea organizării etapei CONCURS CONTRA CRONOMETRU.
Tabelul nominal cu şcolile participante din zonă va fi trimis din timp, cu specificarea contactului telefonic, eventual adresei de e-mail, pentru ca coordonatorii acestor şcoli să poată să se contacteze reciproc şi să se înţeleagă asupra detaliilor organizării etapei CONCURS CONTRA CRONOMETRU.
Regula de cuplare a şcolilor,prezentată mai sus, nu este valabilă pentru concurenţii care participă la concurs online.

10. Indicaţii mai precise privind modul de măsurarea timpului, termenele de predare a răspunsurilor, modalitatea de completare a formularelor cu răspunsuri, modalitatea de verificare reciprocă a rezultatelor, tabele nominale cu şcolile participante precum şi alte detalii privind organizarea concursului vor primi coordonatorii în indicaţii împreună cu subiectele de concurs.

11. În cazul în care concurentul nu poate participa la etapa CONCURS CONTRA CRONOMETRU, el sau coordonatorul pot stabili pe un înlocuitor, pentru că taxa de participare pentru concurentul care nu participă la concurs, nu se restituie.

12. Tabel nominal cu câştigătorii şi rezultatele concurenţilor şi a şcolilor vor fi publicate pe pagina web a organizatorului şi deasemenea vor fi trimise pe adresa de e-mail ale coordonatorului.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: +421905412510, 
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Legătura bancară: RO21 BUCU0465 2769 2511 RO01 - Alphabank Bucureşti

webdesign & software © bart.sk