Maxi Test
 
 

Despre noi

 
 

Reguli Master Of Sudoku

1. Conținutul concursurilor GENIUS LOGICUS: GENIUS MATEMATICUS și MASTER OF SUDOKU este rezolvarea problemelor matematice, problemelor logice, integrame și rebusuri. La concurs pot participa toți elevii claselor primare și gimnaziilor.

În cadrul fiecărei şcoli directorul şcolii ar trebui să numească un profesor – coordonator care va fi persoana de legătură dintre elevi şi organizatorii concursului.

2. Concurentul poate participa la concurs înregistrându-se şi plătind taxa de participare. Concursul MASTER OF SUDOKU online are loc din martie până în aprilie iar concursul GENIUS MATEMATICUS se desfășoară în decembrie.


3. Elevul / studentul poate participa la concurs după predarea înregistrării coordonatorului şi după achitarea taxei de participare în contul bancar al organizatorilor cu specificarea codului ID al şcolii (cod atribuit de organizator şcolii) prin intermediul coordonatorului.
Şcolile trebuie să introducă numărul de cont bancar din care va fi achitată taxa pentru participare la concurs !!!
Fără introducerea numărului de cont în înregistrare, organizatorul nu va putea înregistra plata şcolii respective.
Fără achitarea taxelor de participare, nu va fi posibilă participarea concurentului la concurs.
Organizatorul va atribui fiecărei şcoli "codul ID al şcolii", pe care şcoala trebuie să-l introducă în special la înregistrare, la plată, la răspunsuri şi în comunicarea scrisă cu organizatorul. Dacă se va omite acest detaliu, organizatorul nu va fi tras la răspundere pentru eventualele neînţelegeri.

4. Fiecare problemă de rezolvat are un punctaj propriu. Concurentul va primi punctajul maxim atunci când va rezolva corect problema. Problemele vor avea fie un răspuns unic sau cea mai bună rezolvare posibilă, iar termenele limită, modalitatea de rezolvare şi depunerile vor fi specificate la fiecare subiecte concurente, individual.

5. Concurentul trimite sau completează online rezolvările până la data limită pentru închidere, specificată în ghid.

6. Răspunsurile corecte vor fi afişate în ziua specificată în ghidul competiţiilor. Rezolvările subiectelor vor fi evaluate de organizator. La concursuri vor fi aleşi câştigătorii în baza punctajului total obţinut iar în cazul unor rezultate identice va fi luat în calcul timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor.
Premiul va fi acordat câştigătorului cu rezultatele cele mai bune conform regulilor şi condiţiilor concursului. Dacă rezultatul cel mai bun va fi atribuit unui număr mai mic de zece concurenţi, premiul va fi împărţit în mod proporţional între aceştia. Dacă numărul lor va fi peste 10, se va realiza o rundă suplimentară a concursului doar pentru câştigători, care vor trebui să lupte pentru premiu într-un concurs online cu cronometrarea timpului.

7. Indicaţii mai exacte, termene limită pentru trimiterea răspunsurilor, modalitatea de completare a răspunsurilor cât şi alte detalii organizatorice ale concursului vor fi afişate pe site.

8. Dacă se întâmplă ca, concurentul să nu poată participa la concurs, poate alege un înlocuitor, deoarece taxele de participare pentru concurentul care nu va participa, nu vor fi returnate.

9. Lista câştigătorilor şi rezultatele individuale ale concurenţilor vor fi afişate pe pagina web a organizatorului.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: +421905412510, 
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Legătura bancară: RO21 BUCU0465 2769 2511 RO01 - Alphabank Bucureşti

webdesign & software © bart.sk