Maxi Test
 
 

Despre noi

 
 

Modalitatea şi forma de înscriere - "B"

CONCURSUL CONTRA CRONOMETRU se va ţine în acelaşi timp, cu durata de cca 70 min., în toate şcolile participante din toate ţări, concomitent (la fel ca proba scrisă la examneul de maturitate) sub supraveghearea coordonatorului cu măsurarea timpului obţinut. Ca o noutate este faptul că, etapa concurs poate fi absolvită şi prin forma „on-line” pe pagina noastră web. Concurenţii pot concura în etapa concurs în două modalităţi după cum urmează:

1. "on-line" –în cazul în care alegeţi această formă, după înscrierea în sistem, puteţi rezolva subiectele direct pe pagina noastră web dacă accesaţi „SUBIECTE DE CONCURS”.

Anavtajul acestui mod este:
• nu trebuie să contactaţi altă şcoală pentru măsurarea obiectivă a timpului şi pentru supravegherea concurenţilor pentru că timpul etse măsurat şi înregistrat automat.• nu aveţi cheltuieli poştale şi nu riscaţi pierderea răspunsurilor trimise prin poştă.
• concurenţii nu sunt nevoiţi să transcrie răspunsurile în formulare (în cazul rezolvării online acestea sunt înscrise direct în subiectele propuse) evitând astfel eventualele greşeli şi aveţi mai mult timp pentru rezolvare.
• avantajul este şi viteza şi trimiterea lor fără probleme. Imediat primiţi confirmare de primire.
• în cazul în care aveţi mai mulţi concurenţi decât este numărul calculatoarelor, există posibilitatea organizării concursului pe grupe mai mici.

2. în forma clasică – cu subiecte pe hârtie, pe care le puteţi tipări după întroducerea parolei în formatul PDF din partea „SUBIECTE DE PROBĂ“. Răspunsurile trebuie tipărite pe hârtie în formatul A4. Subiectele şi răspunsurile tipărite nu trimitem prin poştă din cauză că, termenele de tipărire, împachetare şi distribuirea subiectelor şi a răspunsurilor sunt în jur 4-6 săptămâni (trimiterea prin e-mail este imediată, după înregistrare). 
Condiţia acestui mod de concurs este înscrierea a două şcoli, eventual confirmarea altui coordonator sau cadru didactic din altă şcoală cu privire la desfăşurarea etapei de concurs sub forma scrierii răspunsurilor pe formular pe care-l tipăriţi împreună cu subiectele. Tabelul nominal cu şcolile participante din zona fiecărei şcoli participante va fi trimis la timp de către organizatorul concursului la fiecare şcoală participantă cu numărul de telefon al persoanei de contact, eventual adresele de e-mail al acestor şcoli, în aşa fel ca cooordonatorii din aceste şcoli să poată să se contacteze şi să detaileze desfăşurarea CONCURSULUI CONTRA CRONOMETRU. În cazuri excepţionale pot fi convenite cu organizatorul concursului excepţii în spiritul obiectivităţii CONCURSULUI CONTRA CRONOMETRU.
Formularele de răspuns completate trimiteţi pe adresa şcolii noastre partenere:

• În formularul de înscriere treceţi una din formele prezentate mai sus.Forma aleasă este obligatorie pentru toţi concurenţi din şcoala respectivă!

Modalitatea şi forma de înscriere - "A"

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: +421905412510, 
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Legătura bancară: RO21 BUCU0465 2769 2511 RO01 - Alphabank Bucureşti

webdesign & software © bart.sk