REFERENCE IN ODZIVI KOORDINATORJEV LANSKEGA TEKMOVANJA

Slovenija je v šolskem letu 2007/2008 že drugič sodelovala na mednarodnem tekmovanju GENIUS LOGICUS (www.geniuslogicus.eu), ki ga organizira EURO GENIUS GROUP s.r.o. s Slovaške. Na tekmovanju sodelujejo učenci in dijaki iz osmih držav srednje Evrope: Slovaki, Čehi, Poljaki, Madžari, Hrvati, Romuni, Rusi in Slovenci. Razdeljeni so v pet starostnih skupin (med 8. in 18. letom), ki so jim prilagojene tudi naloge. Naloge so pestre in zanimive ter ponujajo različne možnosti logičnega razmišljanja.
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov.
Prvi del je korespondenčni, ki poteka pet do šest tednov. V tem času imajo učenci na voljo okrog 30 nalog, ki jih lahko rešujejo preko spleta ali klasično. Rešene naloge nato pošljejo organizatorju, ki jih pregleda, vsi tekmovalci pa dobijo mednarodni certifikat, na katerem so, glede na uspeh pri reševanju, razdeljeni v pet skupin: odličen mednarodni reševalec nalog, odličen reševalec nalog, zelo dober reševalec nalog, dober reševalec nalog in začetnik.
Drugi del pa je tekmovalni - z merjenjem časa. V tem delu učenci rešujejo deset nalog, na voljo pa imajo 70 minut časa. Tudi te naloge lahko rešujejo v »on line« obliki preko spleta ali klasično. Pri »on line« obliki se jim avtomatično meri čas in pravilnost odgovorov pri posamezni nalogi, pri klasičnem reševanju pa se jim ob oddaji nalog zapiše tudi čas reševanja, ki je pomemben v primeru, da ima več učencev enako število točk.
Prvih dvesto tekmovalcev v mednarodni konkurenci prejme zlato priznanje (certifikat), na katerem je zapisana uvrstitev na državni ravni in v mednarodni konkurenci. Tekmovalci, ki so se v mednarodni konkurenci uvrstili na 201. do 500. mesto, prejmejo srebrno priznanje, ostali pa bronasto. Vsa priznanja so v dvojezični verziji (angleški in nacionalni).
Ker se na naši šoli radi soočamo z novimi izzivi, smo se na mednarodno tekmovanje, ki učencem ponuja nove možnosti reševanja logičnih nalog preko računalnika ter spodbuja in razvija logično mišljenje, ki učencem prav gotovo pomaga tudi pri preverjanju nadarjenosti, prijavili že prvo leto.
Učenci so navdušeni in radi tekmujejo. Število tekmovalcev na naši šoli se vsako leto povečuje. Všeč jim je reševanje nalog s pomočjo računalnika, poseben izziv so jim raznovrstne logične naloge, predvsem pa so jim privlačne denarne nagrade, ki jih ponuja organizator najboljšim tekmovalcem.
V mesecu oktobru je organizator pripravil finalni izbor za najboljših pet učencev v državnem merilu za posamezno kategorijo. Tekmovanje je bilo organizirano istočasno v vseh sodelujočih državah. Učenci so se pomerili v reševanju zahtevnejših logičnih nalog. Reševali so jih v dveh ali treh sklopih (od ene do treh ur), odvisno od starosti. Tako so dobili zmagovalce za posamezno kategorijo v lanskem šolskem letu. Med tridesetimi tekmovalci, ki so zastopali Slovenijo, je bilo tudi pet učenk naše šole in kar tri so se uvrstile med najboljših petindvajset v Evropi (Zoja Zorko na 4. mesto, Zala Zorko na 6. mesto in Lara Čalasan Dorn na 21. mesto).
Uspeha smo bili zelo veseli in skupaj z učenci smo za sodelovanje na tem mednarodnem tekmovanju navdušili tudi ostale celjske osnovnošolce. Veseli pa bomo, če se bo krog tekmovalcev v Sloveniji še razširil.

Jana Draksler, prof., OŠ Frana Kranjca Celje

Oblika tekmovanja je učencem zelo všeč. Tekmovanje je izjemna intelektualna zabava, uspehi na tekmovanju pa učence motivirajo za nadaljnje delo. Organizatorjem čestitam za odlično idejo in jim želim, da nam v naslednjem letu na tekmovanju pripravijo zanimive naloge, hkrati pa pozivam še večje število tekmovalcev k udeležbi na tekmovanju GENIUS LOGICUS.
Maria Romanowska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu, Poljska

Pritegnila me ne predvsem »igriva matematika«. Končno se je pojavila drugačna aktivnost kot le »dolgočasno računanje« oziroma ponavljanje znanja katerega izmed predmetov. Dijaki so se lahko končno igrali in nihče jim tega ni branil.
Mgr. Dita Maryšková, Slovanska gimnazija Olomouc, Češka republika

Za uspešne tekmovalce je odločilno dejstvo, da pri sprejemnih pogovorih za vpis na visoke šole pri ugotavljanju sposobnosti samostojnega mišljenja v veliki meri odločajo logične naloge.
Ing. Štefan Fula, Zasebna srednja šola za animacijo, Bratislava, Slovaška

Ker se na naši šoli radi soočamo z novimi izzivi, smo se že lansko leto udeležili tega mednarodnega tekmovanja, ki učencem ponuja nove možnosti reševanja logičnih nalog preko računalnika ter spodbuja in razvija logično mišljenje, ki učencem prav gotovo pomaga tudi pri preverjanju nadarjenosti.
Jana Draksler, prof., OŠ Frana Kranjca, Celje, Slovenija

Organizatorji tekmovanja so dobro dojeli pomen logičnega mišljenja, ko so začeli s svojim tekmovanjem. Razpis tekmovanja me je pritegnil predvsem zato, ker tudi sama izredno rada rešujem križanke, pa tudi logične naloge mi niso tuje.
Z moje strani lahko organizatorjem samo čestitam in jim zaželim veliko vztrajnosti in nezlomljiv optimizem.
Marianna Kunyikné Járó, Gimnazija Dániela Berzsenyija, Celldömölk, Madžarska


Hvala za tekmovanje. Letos smo se udeležili prvič, naslednje leto pa nameravamo vključiti še več otrok. Diplome so bile zelo lepe, otroci so se jih razveselili. Želimo veliko dobrih idej za nove naloge.
Viera Keszeghovaá, OŠ z vrtcem Bratislava, Slovaška - 26 prijavljenih učencev 

Hvala za certifikate, ki ste jih poslali, zelo smo jih bili veseli. Se že veselimo tekmovanja naslednje leto, še več nas bo.
Markéta Mlčochová, OŠ Zlín-Štípa, Češka

Moje stališče o Vašem tekmovanju je zelo pozitivno.
Večina otrok je bila zelo zadovoljnih, tekmovali so radi. Nekaterim so se zdele naloge precej težke.
Skupaj z otroki upamo, da bo tekmovanje potekalo tudi prihodnje leto.
Veselim se nadaljnjega sodelovanja.
Zuzana Gavalierová, OŠ Komenského, Poprad, Slovaška - 13 prijavljenih učencev

Naloge so zelo dobro izbrane in dosežejo zastavljeni cilj - trenirati in razvijati logično mišljenje. Prav tako so naloge in pole lepo grafično oblikovane in za dijake razumljive.
Želim Vam veliko uspehov pri organizaciji prihodnjih tekmovanj.
Štulajterová, Trgovska akademija Trnava, Slovaška


Lepo Vas pozdravljam in vam čestitam za odlično idejo ...
Fantastična možnost za dijake ter končno eno z tekmovanje, ki je tudi dovolj motivirano ...
Hvala, držim pesti, da na Slovaškem najdete veliko mladih genijev.
Mgr. Radoslav Kačur, Gimnazija J. M. Hurbana Čadca, Slovaška - 18 prijavljenih dijakov


Tekmovanja Mladi genij se je na OŠ Topoľčany udeležilo 35 učencev. Enajst učencev (4. razred) je tekmovalo v višji kategoriji. Kljub začetnim spremembam so učenci pokazali veliko zanimanje za tekmovanje. Primeri se mi zdijo zanimivi, netradicionalni in drugačni od ostalih tekmovanj. Učencem je bil všeč predvsem zadnji tekmovalni krog, v katerem je moral vsak pokazati svoje lastno logično razmišljanje, saj so bili pri reševanju nalog prepuščeni sami sebi.
Tekmovanje se mi zdi zelo zanimivo.
Želim Vam veliko ustvarjalnosti pri organizaciji prihodnjih tekmovanj in prepričana sem, da se bo prihodnje leto iz naše šole udeležilo najmanj toliko učencev kot letos.
PaedDr. Ingrid Paulovičová, OŠ Topoľčany, Slovaška

Po pogovoru z dijaki, ki so se udeležili tekmovanja, lahko izrečem zadovoljstvo nad nalogami. Dijaki so bili zadovoljni, naloge zanimive, dobro je bil zastavljeno šolsko kolo, v katerem so bile naloge podobnega tipa kot v prejšnjih kolih.
Zemanová, Srednja elektrotehnična šola, Liptovský Hrádok, Slovaška


Tekmovanja se je udeležilo veliko naših dijakov, pogosto sem moral odgovarjati na vprašanja o rezultatih posameznih šol ali datumih naslednjih kol. Na naši šoli smo izvedli tudi predkolo (z nalog, ki so bile na Vaši strani). Vsem dijakom, ki so rešili vse naloge, je prijavnino plačala šola, ostali dijaki, ki so se hoteli udeležiti tekmovanja, pa so si jo plačali sami. Tekmovanje je bilo zanimivo, naloge primerne in na visokem grafičnem nivoju.
Ing. Štefan Fula, Srednja animatorska šola Bratislava, Slovaška - 23 prijavljenih dijakov

Na osnovi lastnih in hčerinih izkušenj s tekmovanji v logiki, ki jih organizira Slovaško društvo ugankarjev in križankarjev, so kot motivacija za dijake manjkala nekorespondenčna tekmovanja na višji stopnji, kjer bi lahko dijaki z različnih šol neposredno tekmovali, saj to podpira njihovo tekmovalnost in jih motivira, da več delajo na sebi, kot če le zaprti sedijo doma in nekaj rešujejo.
Drugače Vam držim pesti, kajti kot "fanatična" reševalka križank, ugank in logičnih nalog tudi sama čutim določen vakuum na področju popularizacije takih tekmovanj pri otrocih.
Lep pozdrav, veselim se na prihodnje tekmovanje (skupaj s hčerjo).
RNDr. Emília Rigdová, Poklicna srednja šola Poprad, Slovaška - 10 prijavljenih dijakov Na začetku nisem bila pretirano navdušena nad še enim plačljivim korespondenčnim tekmovanjem, saj je takih - mislim plačljivih - več. Glede na naloge v posameznih kolih sem ugotovila, da lahko v tem tekmovanju najdejo možnost bistri dijaki, ki se niso pripravljeni posebej učiti, da bi bili uspešni na predmetnih tekmovanjih, a jim ne manjka razuma in iznajdljivosti.
Prvotni predlogi tekmovanja so bili sprejemljivi, všeč mi je bil namen srečanja najuspešnejših v finalu z oči v oči.
A. Uhríková, Gimnazija Vráble, Slovaška - 2 prijavljena dijaka

Tekmovanje "GENIUS LGICUS" je pri učencih naletelo na dober odziv. Zdelo se jim je zanimivo, izvirno, med učenci je razvijalo komunikacijo o matematiki, logiki ...
Mgr. Júlia Janeková, OŠ sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica, Slovaška
V imenu učencev OŠ Ratková in v svojem imenu se Vam želim zahvaliti za možnost tekmovanja v logični igri. Zelo dobra ideja, kako otroke vključiti v tekmovanje, ki jim potem nekaj mesecev pomaga "trenirati glavico". Hvala za sodelovanje, timu avtorjev tekmovanja Mladi genij želim veliko uspehov pri organizaciji naslednjega tekmovanja.
Mgr. Jana MIZÍKOVÁ, OŠ Ratková - 9 prijavljenih učencev

REZULTATI ANKETE MED TEKMOVALCI LANSKEGA TEKMOVANJA
Zelo smo veseli, saj je z rezultatov ankete je razvidno, da:
- se kar 94 % tekmovalcev želi udeležiti tekmovanja tudi naslednje leto,
- kar 98 % tekmovalcev naloge ocenjuje kot zanimive ali zelo zanimive,
- 80 % tekmovalcev ocenjuje naloge kot srednje težke
- je bilo razmerje zanimanja za udeležbo na korespondenčen in tekmovalen način 1 : 1.

PRIJAVA


EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bančni račun: SK5302000000002196355055 - VÚB banka Slovakia

webdesign & software © bart.sk