Kratek pregled

                Za začetek mednarodnega tekmovanja v logiki Genius logicus lahko označimo leto 2005, ko je sedanji vodja tekmovanja Timur Zábuďko predstavil koncept korespondenčnega tekmovanja z imenom Mladi genij. To tekmovanje smatramo za naše poskusno tekmovanje. Tekmovanje se je začelo v šolskem letu 2005/2006. Sodelujoči učenci so tekmovali v štirih kategorijah. Dve izmed teh kategorij sta bili namenjeni učencem osnovnih šol, dve pa dijakom srednjih šol. Tekmovalne naloge tekmovanja Mladi genij so bile prvotno razdeljene v pet tekmovalnih krogov, ki so bili označeni s črkami od A do F. Zaradi dolgega časa, ki je bil potreben za komuniciranje med organizatorjem tekmovanja in šolami (potekalo je le korespondenčno), smo v kasnejših letih število tekmovalnih krogov znižali. Vsak sodelujoči je, ko je opravil vse tekmovalne kroge, za nagrado prejel prestižno priznanje. Glede na število doseženih točk so bila priznanja razdeljena v tri skupine (zlato, srebrno in bronasto). Poleg priznanj so najboljši trije tekmovalci prejeli tudi denarno nagrado v višini 30.000, 15.000 in 10.000 takrat še slovaških kron.

 

                Po velikem uspehu poskusnega tekmovanja so organizatorji tekmovanja izrazili namen, da bi novi projekt razširili tudi v druge evropske države. V šolskem letu 2006/2007 se je tekmovanje Mladi genij zaradi enotnosti v vseh državah preimenovalo v Genius Logicus. Spremenila se je tudi oblika tekmovanja, ki je dobila približno tako podobo, kot ko poznamo danes. Sodelujoči so bili razdeljeni v dve kategoriji za dijake (Starejši dijaki in Mlajši dijaki) ter v tri kategorije za učence (Starejši učenci, Mlajši učenci in Najmlajši učenci). Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva tekmovalna kroga. Tekmovalni krog A poteka brez merjenja časa, tekmovalni krog B pa z merjenjem časa. Tekmovanje je potekalo na Slovaškem, Češkem, Poljskem, Madžarskem, Hrvaškem ter v Sloveniji. Udeleženci tekmovanja so bili nagrajeni z državnim in mednarodnim priznanjem. Za najboljše tekmovalce smo ob koncu šolskega leta organizirali še en tekmovalni krog, ki se trenutno imenuje tekmovalni krog za mojstre ali Mednarodno prvenstvo. Pet najboljših tekmovalcev iz vsake kategorije v vsaki državi je po udeležbi na prvenstvu prejelo denarno nagrado, ki je bila takrat 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 in 500 slovaških kron, zaokroženo na cela števila torej 166, 100, 66, 33 in 17 €.

 

                V naslednjem šolskem letu, torej že 2007/2008, nam je uspelo tekmovanje Genius logicus razširiti še v Romunijo in Rusijo. Struktura tekmovanja je bila ohranjena, prvič pa je poleg korespondenčnega načina potekala tudi preko spleta. Sodelujoči učenci in dijaki so prejeli dve priznanji, posebej za udeležbo na tekmovalnem krogu A ter posebej za udeležbo na tekmovalnem krogu B. V tem letu je že drugič potekalo Mednarodno prvenstvo. Najboljši tekmovalci so podobno kot v prejšnjem letu prejeli denarne nagrade.

                V šolskem letu 2008/2009 se je tekmovanja Genius logicus udeležilo skoraj 20.000 učencev in dijakov iz Slovaške, Češke, Poljske, Madžarske, Hrvaške, Slovenije, Romunije in Rusije, ki so tekmovali na korespondenčni način ali preko spleta.

                Na osnovi spletnega tekmovanja na tekmovanju Genius logicus je bil predlagan nov projekt z imenom Maxitest, ki ga lahko najdete na naslovu www.maxitest.eu.

 

PRIJAVA


EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bančni račun: SK5302000000002196355055 - VÚB banka Slovakia

webdesign & software © bart.sk