Maxi Test
 
 

O nas

 
 

PRAVILA TEKMOVANJA GENIUS LOGICUS

1. Vsebina tekmovanja je reševanje nalog, problemov in rebusov. V tekmovanje se lahko vključijo vsi učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol. Na vsaki šoli mora ravnatelj šole določiti učitelja - koordinatorja, ki bo stična oseba med učenci/dijaki in organizatorjem.

2. Tekmovanje je sestavljeno iz TEKMOVANJA BEZ MJERENJA ČASA, v okviru katerega imajo tekmovalci na voljo 20-30 nalog, ter iz TEKMOVALNJA Z MERJENJEM ČASA, kjer je 10 nalog.

3. Tekmovalci se lahko tekmovanja udeležijo na tri načine:
"A" - Tekmovanje bez merjenja časa - traja od 5 do 6 tednov v času od oktobra do decembra;
"B" - Tekmovanje z merjenjem časa - traja približno 70 min. v času marec/april;
KOMBINIRANI 

Načina A in B se ocenjujeta neodvisno drug od drugega.

4. Učenec/dijak se prijavi tako, da koordinatorju odda prijavnico in plača pristojbino na bančni račun


                   SI56270000000057020 FACTOR BANKA d.d., Ljubljana


z navedeno ID-kodo šole (le-to ji dodeli organizator).
Šole, ki se v tekmovanje vključijo prvič, morajo navesti številko bančnega računa, iz katerega bo poravnan znesek za udeležbo v tekmovanju!!! Organizator ne bo sposoben dodeliti plačila konkretni šoli, če le-ta v prijavi ne bo navedla številke bančnega računa. Brez plačila vstopne pristojbine ne bomo mogli vključiti tekmovalca v tekmovanje. Organizator vsaki šoli dodeli "ID-kodo šole", ki jo mora šola navesti predvsem ob prijavi, plačilu, v odgovorih in pri kateri koli pisni komunikaciji z organizatorjem. Organizator nima nobene odgovornosti, če je v primeru neupoštevanja te obveznosti prišlo do nesporazuma.

5. Vsaka naloga ima svojo lastno točkovno vrednost. Tekmovalec dobi s pravilno rešitvijo določeno število točk. Naloge imajo jasne rešitve, pri čemer bodo čas, načini reševanja in oddaja nalog navedeni pri vsaki tekmovalni nalogi posebej. V primeru, da tekmovalec reši natisnjeno obliko nalog, potem morajo biti rešitve napisane čitljivo in na način, ki je naveden na polah za označevanje pravilnih odgovorov (t. i. "pola za odgovore"). V nasprotnem primeru se tekmovalec izpostavlja tveganju, da njegovi odgovori ne bodo ocenjeni pravilno. 

6.  V posameznih primerih, predvsem v primeru, ko koordinator pravočasno opozori oz. se na poti do organizatorja izgubijo naloge, lahko organizator na podlagi teh okoliščin odloča individualno, in sicer glede na termin celotnega zaključka obdelave podatkov. Organizator popravljenih pol za odgovore ne pošilja nazaj, samo v primeru neenakosti ter na koordinatorjevo prošnjo pošlje kopijo pole. Tekmovalec pošlje ali izpolni on-line polo za odgovore do roka, ki je naveden v navodilih.

7. Pravilne rešitve bo prejel koordinator ali pa bodo objavljene z dnem, ki bo naveden v navodilih za reševanje nalog. Pole z odgovori ocenjuje organizator. Na TEKMOVANJU BEZ MERJENJA ČASA bodo zmagovalci izbrani na podlagi skupnega števila pridobljenih točk. Tekmovalci bodo glede na mesto, ki ga bodo zasedli, nagrajeni z mednarodnim oziroma državnim certifikatom. V TEKMOVANJU Z MERJENJEM ČASA, odloča o zmagovalcu doseženo skupno število točk. V primeru enakega skupnega števila odloča dosežen čas. Najboljši tekmovalci, ki se v svoji kategoriji v okviru države uvrstijo na prvo mesto, gredo na mednarodna prvenstva in lahko tekmujejo za denarne nagrade! Potne stroške si krijeta sama. Ostali zmagovalci dobijo nižje finančne nagrade ali mednarodne in nacionalne certifikate, vse to pa je odvisno od uvrstitve.

8. TEKMOVANJE Z MERJENJEM ČASA se izvaja na vseh vključenih šolah v vseh državah pod koordinatorjevim nadzorom in z merjenjem časa. Merjenje časa pomeni, da koordinator v primeru, ko tekmovalec odda pole pred časovnim limitom, ki je določen za reševanju nalog, na polah z odgovori zabeleži čas. Pri spletnem reševanju bo čas označen avtomatično.

9. Tekmovalec se lahko tekmovanja z merjenjem časa udeleži preko spleta ali pa na klasičen način (več v delu "KOORDINATOR").
Da bi zagotovili objektivnost TEKMOVANJA Z MERJENJEM ČASA, morata rezultate skupno preveriti vsaj dva koordinatorja! Zaradi tega se morata pri organiziranju tega kola združiti najmanj dve šoli! Največje število tekmovalcev ni omejeno. V primeru, da rezultati TEKMOVANJA Z MERJENJEM ČASA ne bodo skupno preverjeni, tekmovalcem ne bo mogoče dodeliti pripadajočih nagrad in mednarodnih certifikatov. Zaradi tega se lahko šole združujejo ne glede na kategorijo, tudi osnovne šole s srednjimi šolami, saj vsak tekmovalec dobi lastne naloge. Seznam vključenih šol v regiji vsake posamezne šole pošlje organizator v primernem času na vsako vključeno šolo. Na seznamu bosta z namenom, da bi se posamezni koordinatorji lahko povezali med seboj in se dogovorili o podrobnostih poteka TEKMOVANJA Z MERJENJEM ČASA, navedena telefonska številka in e-naslov okoliških šol. V posebnih primerih se je mogoče z organizatorjem dogovoriti za izjemo, vendar tako, da bo ohranjena objektivnost organizacije TEKMOVANJA Z MERJENJEM ČASA.

10. Natančnejša navodila za način merjenja časa, roki, do katerih je potrebno oddati pole za odgovore, način njihovega izpolnjevanja, način skupnega preverjanja rezultatov in seznami najbližjih v tekmovanje vključenih šol, pa tudi druge podrobnosti o organizaciji tekmovanja, bodo koordinatorji prejeli v navodilih skupaj s tekmovalnimi nalogami.

11. V primeru, da se tekmovalec ne more udeležiti TEKMOVANJA Z MERJENJEM ČASA, lahko sam ali koordinator določi drugega tekmovalca, saj se plačilo za tekmovalca, ki se tekmovanja ni udeležil, ne vrača.

12. Seznam zmagovalcev in posamezni rezultati tekmovalcev in šol bodo objavljeni na organizatorjevi spletni strani, poslani pa bodo tudi po pošti na koordinatorjev naslov.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bančni račun: SK5302000000002196355055 - VÚB banka Slovakia

webdesign & software © bart.sk