O nas

 
 

Pravila tekmovanja Genius Matematicus

1. Predmet tekmovanja GENIUS LOGICUS: GENIUS MATEMATICUS in MASTER OF SUDOKU je reševanje matematičnih in logičnih nalog, problemov in rebusov. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci osnovnih in dijaki srednjih šol.

Na vsaki šoli ravnatelj izbere učitelja-koordinatorja, ki je kontaktna oseba med učenci in organizatorjem.

2. Tekmovalec se lahko tekmovanja udeleži tako, da se registrira in plača prijavnino. Tekmovanje MASTER OF SUDOKU online poteka od marca do aprila, tekmovanje GENIUS MATEMATICUS pa decembra.


3. Učenec/dijak se prijavi preko prijavnice, ki jo odda koordinatorju, hkrati pa preko koordinatorja na bančni račun organizatorja plača tudi prijavnino, pri čemer navede ID šole (ki ga je šoli dodelil organizator).
Šole morajo navesti številko bančnega računa, s katerega bo prijavnina za udeležbo na tekmovanju plačana!!!
Če številka bančnega računa v prijavi ne bo navedena, organizator plačila ne bo mogel povezati s konkretno šolo.
Če prijavnina ne bo poravnana, kandidati na tekmovanju ne bodo mogli sodelovati.
Organizator vsaki šoli dodeli »ID šole«, ki ga mora šola navesti predvsem v prijavi, pri plačilu, na polah za odgovore in pri kakršni koli komunikaciji z organizatorjem. Če te obveznosti ne izpolni, organizator ne nese nobene odgovornosti za nastale nesporazume.

4. Vsaka naloga ima lastno število točk. Tekmovalec za pravilno rešitev dobi določeno število točk. Naloge imajo eno samo pravilno rešitev ali pa najboljšo možno rešitev. Čas za reševanje, način reševanja in oddajanja bodo navedeni pri vsaki nalogi posebej.

5. Tekmovalec pošlje ali izpolni spletno polo za odgovore do roka, ki je naveden v navodilih.

6. Pravilne rešitve bodo objavljene na dan, ki je naveden v navodilih tekmovanja. Pole ocenjuje organizator. Na tekmovanjih bodo zmagovalci določeni na podlagi seštevka prejetih točk, v primeru enakega števila točk pa na podlagi doseženega časa.
Nagrada bo tekmovalcu izplačana za najboljšo rešitev v skladu s pravili in pogoji tekmovanja. Če bo imelo najboljšo rešitev manj kot deset udeležencev, bo nagrada proporcionalno razdeljena med temi tekmovalci. Če bo takih tekmovalcev več kot 10, bo organiziran dodaten krog tekmovanja, na katerem se bodo finalisti za nagrado pomerili v spletnem tekmovanju z merjenjem časa.

7. Natančnejša navodila, roki oddaje pol za odgovore, način izpolnjevanja pol in druge podrobnosti tekmovanj bodo navedeni na spletni strani.

8. Če se tekmovalec tekmovanja ne more udeležiti, lahko zase izbere namestnika. Prijavnine za tekmovalca, ki se tekmovanja ne udeleži, organizator ne vrača.

9. Seznam zmagovalcev in posamezni rezultati tekmovanj bodo objavljeni na spletni strani organizatorja.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bančni račun: SK5302000000002196355055 - VÚB banka Slovakia

webdesign & software © bart.sk