Maxi Test
 
 

O nas

 
 

Nagrada za koordinatorja

Letos ponujamo izredno akcijo v podobi količinskih popustov ali nagrad za koordinatorja v višini do 20 %, ki se po izpolnitvi prijave odštejejo od skupnega zneska šole.

Količinski popust:
- 10 % (če skupna plačila šole presežejo 20 EUR)
- 15 % (če skupna plačila šole presežejo 100 EUR)
- 20 % (če skupna plačila šole presežejo 200 EUR)

Koordinator se sam odloči, ali bo skupni popust šole uporabil za popust za dijake ali za svojo nagrado.

Delitev popusta lahko preprosto preizkusite na spodnjem kalkulatorju, če v tabelo vnesete predvideno število učencev.

Svojo nagrado za koordinatorja imate možnost preprosto odštejeti od zneska plačil šole. Plačate torej znesek, od katerega odštejete svojo nagrado, ki je izračunana v računu šole - v prijavi na tekmovanje. Pogoj je, da to možnost izberete, tako da v prijavi označite pripadajoč kvadratek.

Nove šole, ki še niso sodelovale na nobenem tekmovanju in letos sodelujejo poskusno.
s 50-odstotnim popustom, ne morejo izkoristiti količinskega popusta ali nagrade za koordinatorja. Količinski popusti veljajo samo za šole, ki se tekmovanja udeležujejo normalno (ne poskusno).
Do nagrad ter diplom so upravičeni tudi učenci šol, ki se tekmovanja udeležujejo poskusno.
Normalni ali poskusni način udeležbe na tekmovanju lahko izberete v prijavi šole.

Minimalna višina nagrade za koordinatorja, ki jo nakazujemo na račun, je 20 EUR.
NOVO: Koordinatorjem, ki ne dosežejo navedene višine nagrade, se nagrada prenese v naslednje leto in sešteje z nagrado v naslednjem letu.

Pri registraciji šole nujno navedite (oz. dopolnite, če ste že registrirani) vaš šolski naslove e-pošte ali številko faksa, drugače z vami ne bomo mogli komunicirati.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bančni račun: SK5302000000002196355055 - VÚB banka Slovakia

webdesign & software © bart.sk