O nas

 
 

Način in oblike udeležbe - »B«

TEKMOVANJE Z MERJENJEM ČASA traja približno 70 minut in poteka na vseh sodelujočih šolah v vseh državah sočasno (podobno kot pisni del mature) pod nadzorom koordinatorjev z merjenjem doseženega časa. 
Tekmovalci imajo možnost tekmovati tudi »on-line« na naši spletni strani. Tekmovalci lahko v tekmovalnem delu tekmujejo na naslednja dva načina:

1. "on-line" v primeru, da izberete tovrsten način tekmovanja, vam dodelimo z elektronskim naslovom dostopno vstopno geslo. Po vpisu gesla v rubriko "Tekmovalne naloge" ter vpisu ID-kode šole in učenca lahko rešite nalogo preko spleta, torej neposredno na naši spletni strani. Prednost je ta, da:

- se šoli zaradi objektivnega merjenja časa in nadzora nad tekmovalci ni treba združiti z drugo šolo. Čas se namreč meri in zabeleži avtomatično.
- Pri tem načinu ne plačate poštnine in ne tvegate, da bi lahko pri pošiljanju prišlo do izgube pol z odgovori.
- Tekmovalcem ni treba prepisovati odgovorov na pole za odgovore (pri spletnem reševanju vpisujejo odgovore neposredno v nalogo). Na ta način se lahko tekmovalec izogne naključnim napakam in ima več časa za reševanje.
- Prednost je tudi hitrost in neproblematičnost pošiljanja.
- V primeru, da imate več tekmovalcev, kot pa je na voljo računalnikov, se lahko postopno tekmuje v manjših skupinah.

2. klasični - na polah, ki jih lahko po vpisu gesla dobite v formatu PDF v rubriki "Naloge". Pole z odgovori morajo biti natisnjene v formatu A4. Natisnjenih nalog in pol z odgovori ne pošiljamo po pošti, saj je zaradi dolgotrajnega tiska, pakiranja in distribucije pošte dostava nalog ter pol z odgovori od 4 do 6 tednov (pri dostavi preko e-maila se to zgodi takoj ob prijavi/registraciji). Pogoj za tovrsten način tekmovanja je združitev dveh šol oziroma potrdilo drugega koordinatorja ali učitelja z druge šole o poteku tekmovalnega kroga. Potrdilo lahko skupaj z nalogami dobite na istem naslovu. 

Organizator še pred tekmovanjem pošlje vsem šolam seznam sodelujočih šol v njihovi okolici, ki vključuje tudi telefon oz. naslov elektronske pošte, tako da lahko koordinatorji šol med sabo navežejo stike in se dogovorijo o podrobnostih poteka TEKMOVALNJA Z MERJENJEM ČASA. V izjemnih primerih se lahko z organizatorjem dogovorite o izjemi, vendar mora biti zagotovljena objektivnost organizacije TEKMOVALNJA Z MERJENJEM ČASA.


Izpolnjene pole z odgovori pošljete na naslov naše partnerske šole v vaši državi:

Mathema, Zavod za popularizacijo matematike
                                              Tržaška cesta 2,
                                              1000 Ljubljana

Pri prijavi si izberite enega od zgoraj navedenih načinov tekmovanja. Izbrani način je obvezen za vse tekmovalce dane šole.

Način in oblike udeležbe »A«

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: 00421/905412510, E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bančni račun: SK5302000000002196355055 - VÚB banka Slovakia

webdesign & software © bart.sk