O nás

 
 

Pokyny k prihlasovaniu žiakov

Žiakov prihlasuje učiteľ - koordinátor prostredníctvom online prihlášky. Výhodou prihlásenia cez Internet je to, že obratom obdržíte na Vašu e-mailovú adresu "Evidenčný list" s údajmi prihlásených žiakov a školy. Taktiež tam bude uvedený "ID-kód školy" a "ID-kódy" jednotlivých žiakov a ich prístupové heslá. ID-kód školy je nevyhnutné uvádzať pri komunikácii s organizátorom.

Pri registrácii školy bezpodmienečne uveďte (ak ste už zaregistrovaní, doplňte) Váš alebo školský e-mail a faxové číslo na školu. V opačnom prípade nebudeme schopní s Vami komunikovať.

Po uvedení ID-kódu školy a hesla môžete taktiež vstupovať do databázy a upravovať alebo meniť niektoré údaje, napr. mená, spôsob zapojenia atď.

PRÍSTUPOVÉ HESLO - v časti "EVIDENČNÁ DATABÁZA" máte možnosť po zadaní hesla vstúpiť do databázy evidenčných listov a upravovať priebežne mená žiakov a do určitého termínu po uzávierke prihlášok môžete vo Vašom evidenčnom liste upravovať počet žiakov a spôsob zapojenia.

1. V prípade, že ste zabudli prístupové heslo, použite voľbu "Zabudli ste heslo?". Náhodne vygenerované prístupové heslo Vám bude zaslané  na Vašu e-mailovú adresu.

2. V prípade, že ste zabudli Váš ID-kód školy, kontaktujte nás mailom alebo využite voľbu "Reklamácie a otázky".

Školy, ktoré sa už hocikedy v minulosti zapojili a majú pridelený ID-kód školy, prihlasujú nových súťažiacich, alebo robia zmeny, musia to spraviť výlučne prostredníctvom "Evidenčnej databázy". V prípade vstupu cez voľbu "Registrácia novej školy" Vás systém bude považovať za novú školu a pridelí Vám automaticky nový ID-kód, čím dôjde k duplicite.

Školy, ktoré sa do súťaže zapájajú prvýkrát, využijú voľbu „Registrácia novej školy“. Po registrácii Vám bude pridelený a zaslaný na Vašu mailovú adresu ID-kód školy. Následne zaregistrujte žiakov v "Evidenčnej databáze".

Pre všetky ďalšie zmeny a doprihlasovanie žiakov použite vstup cez "Evidenčnú databázu".

Pred samotnou registráciou si pozorne prečítajte časť "Spôsob a formy zapojenia" a "Spôsob platby".
V prípade, že máte záujem vytlačiť si ucelenú informáciu o súťaži na rozdanie pre žiakov, pripravili sme stručný súhrn údajov, ktorý nájdete v "Info pre žiaka".

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk