O nás

 
 

Odmena koordinátora

Pre tento ročník súťaže Vám ponúkame mimoriadnu akciu v podobe množstevných zliav alebo odmeny koordinátora až do výšky 20%, ktoré sa po vyplnení prihlášky odrátajú zo sumy celkového poplatku za školu a to:

množstevná zľava:
- 10 % (ak suma poplatkov za školu presiahne 20 EUR)
- 15 % (ak suma poplatkov za školu presiahne 100 EUR)
- 20 % (ak suma poplatkov za školu presiahne 200 EUR)


Koordinátor sa sám rozhodne či celkovu zľavu za školu použije na zľavu pre žiakov alebo na svoju odmenu.

Výpočet množstevnej zľavy si môžete jednoducho vyskúšať na dole umiestnenej kalkulačke zadaním predpokladaného počtu žiakov do tabuľky.

Vašu odmenu koordinátora si máte možnosť odpočítať priamo zo sumy poplatkov za školu.Takže uhradite iba sumu platby za školu zniženú o vašu odmenu,ktorá je vypočítana v konte školy - v prihláške do súťaže. Podmiekou je, že si túto voľbu vyberiete a označíte v prihláške zakliknutím okienka.

Nové školy, ktoré ešte neboli zapojené v žiadnom ročníku súťaže a zapoja sa v tomto ročníku súťaže "na skúšku" s 50%-nou zľavou, nemôžu čerpať množstevnú zľavu a ani odmenu koordinátora. Množstevné zľavy sa týkajú iba riadne "na ostro" zapojených škôl.
Odmeny a výhry pre žiakov, vrátane diplomov, sa týkajú aj škôl zapojených "na skúšku".
Formu zapojenia "na skúšku" alebo "na ostro" si môžete zvoliť v prihláške školy.

Minimálna výška odmeny pre koordinátora, ktorú mu pošleme na účet, je 20 Eur.
NOVINKA: Tým koordinátorom, ktorí nedosiahnú uvedenú výšku odmeny, sa odmena prenesie do budúceho ročníka súťaže a spočíta sa s aktuálnym rokom.

Pri registrácii školy bezpodmienečne uveďte (ak ste už zaregistrovaní, doplňte) Váš alebo školský e-mail a faxové číslo na školu. V opačnom prípade nebudeme schopní s Vami komunikovať.

 

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk