Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of education
Maxi Test
 
 

O nás

 
 

Formy zapojenia do súťaže "A"

Súťažiaci si môžu vybrať z dvoch foriem absolvovania súťaže „A“, ktorá prebieha 6 týždňov bez dohľadu koordinátora a merania času.

1. ON-LINE FORMA – súťažiaci rieši zadania priamo na našej webovej stránke.

Výhodou online formy sú:

- nižší účastnícky poplatok
- rýchlejšia dostupnosť úloh a to ihneď po termine uzávierky prihlášok a zaevidovaní platby (na rozdiel od klasického spôsobu, kde musia súťažiaci počkať na sčítanie, tlač a distribúciu zadaní)
- Zamedzenie straty odpovedníka poštou a eliminovanie poštových nákladov
- Koordinátor obdrží notifikáciu o stave došlých odpovedníkov v čase uzávierky na zasielanie odpovedníkov,
- Súťažiaci môže obdržať e-mailové potvrdenie o zaslaní odpovedníka v prípade, že uvedie svoju e-mailovú adresu (ktorú súťažiaci potrebuje aj v prípade, že zabudne prístupové heslo).

2. KOREŠPONDENČNE - na papierových tlačivách. Zadania a odpovedníky zasielame poštou. Koordinátor rozdá zadania súťažiacim a v čase uzávierky ich zašle na adresu organizátora.

Všetci súťažiaci z jednej školy si musia vybrať iba jednu z vyššie uvedených foriem absolvovania súťaže „A“.

Formy zapojenia do súťaže "B"

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk