Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of education
Maxi Test
 
 

O nás

 
 

POPLATKY A PLATBA

                                                                                               MAX. MNOŽST.
        ONLINE SÚŤAŽ      CENA ZA ŽIAKA   SPOLU 
ZA SÚŤAŽ  ZĽAVA        *ZĽAVA -20%

Prvá súťaž 3,30 EUR 3,30 EUR - - -   2,64 EUR  
Druhá súťaž +2,65 EUR 5,95 EUR 20 % 4,76 EUR
Tretia súťaž +2 EUR 7,95 EUR 40 % 6,36 EUR
Štvrtá súťaž +1,35 EUR 9,30 EUR 60 % 7,44 EUR


* - Množstevná zľava sa vypočítava z celkovej sumy poplatkov. Viac v časti "Zľavy".

Poplatok uhraďte na bankový účet č.

                               SK36 0200 0000 0013 6037 3956

Pri platbe nezabudnite uviesť Variabilný symbol, ako údaj pre organizátora na identifikáciu platby.

Účastnícke poplatky uhraďte najneskôr do 10 dní po termíne vyplnenia prihlášky.

Informujte sa, prosím, v mieste platby (na pošte, v banke a pod.), kde máte napísať Variabilný symbol tak, aby sa to dozvedel príjemca platby - organizátor súťaže.
V prípade neuvedenia Variabilného symbolu nie sme schopní platbu priradiť konkrétnemu súťažiacemu.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk